Nedeľné zamyslenie 10.01.2021

8. Chcem! (Krst Krista Pána) 

Predstav si, že by sa na nejakom nákupnom centre ráno objavil nápis: „Dnes je všetko zadarmo!“ Myslíš, že by tam do večera ostal nejaký tovar? Pobrali by sme všetko, aj to, čo vôbec nepotrebujeme. Lebo „zadarmo“.

Boh nám dáva denne takúto ponuku: „U mňa je dnes všetko zadarmo!“ Dokonca nemusíš nikde chodiť, Boh prichádza k tebe. Nemusíš nič robiť: „Otvor si ústa a ja ti ich naplním“ (Ž 81, 11c). Ba predsa len jedno musíš urobiť – musíš chcieť. Možno ako Boží domáci môžeš napísať Bohu list. Niečo také, ako som mu napísal ja:

Chcem viac Ježiša.
Chcem viac poznať vieru, ktorú si mi daroval.
Chcem plnšie prežívať slávenie Eucharistie.
Chcem lepšie využívať talenty, ktoré mám od teba.
Chcem viac milosti.
Chcem byť svätý.
Chcem ochotnejšie a horlivejšie konať pokánie za svoje hriechy.
Chcem milovať každého človeka, ktorého dnes stretnem.
Chcem trpezlivo niesť svoj kríž.
Chcem svoj kríž lepšie poznať.
Chcem viac chápať Sväté písmo.
Chcem viac múdrosti.
Chcem večný život pre svoju rodinu, blízkych, kamarátov, susedov...
Chcem ťa uvidieť.
Chcem, aby ťa cez môj spôsob života každý spoznal.
Chcem o tebe hovoriť ako svedok.
Chcem tiež lepšie zdravie, ak je to pre mňa dobré.
Chcem žiť až do smrti môjho tela.

Dnes slávime Pánov krst. Deň, keď Prameň zostúpil do rieky, aby posvätil vodu Jordánu. Nepotreboval krst, veď bol bez hriechu. Ale vedel, že my potrebujeme krst – tak posvätil vodu a na kríži nechal otvoriť svoj bok, aby z neho tiekol prameň živej vody... To všetko ponúka úplne zadarmo. V nákupnom centre majú veci, ktoré sa zoderú, pokazia, spotrebujú, zostarnú. Božia milosť – daná nám v Ježišovi Kristovi – je vždy nová: „Veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom“ (Nár 3, 23).

Do nákupného centra musíš ísť. K Bohu nie – on je stále pri tebe. Má vždy otvorené a všetko ponúka zadarmo. Naber si všetko, čo dnes potrebuješ. Aj zajtra bude ponuka všetkého zadarmo. Aj pozajtra.

Prečo sa často pristihnem pri tom, že nechcem nič brať, lebo si myslím, že to zvládnem sám, bez Boha? Pane, zmiluj sa!

Odpusť mi, prosím, aj to, že akosi neochotne využívam tvoju ponuku takých skvelých vecí, a k tomu ešte zadarmo. Pane, zmiluj sa!