Nedeľné zamyslenie 17.01.2021

09. Cesta učeníka (2. nedeľa v Cezročnom období)

Ako dobre, že Samuel mal Héliho! Ako dobre, že Šimon Peter mal Ondreja! Ako dobre, že Korinťania mali Pavla! Héli, Ondrej aj Pavol usmernili tých, ktorých milovali, a prinieslo to bohaté ovocie. V tom spočíva skutočné učeníctvo. Héli, Ondrej aj Pavol už boli sformovaní (každý v inom stupni, veď Ondrej bol s Ježišom v podstate len jedno popoludnie) a to, čo poznali a žili, odovzdali ďalším. Nie ako strohú informáciu, ale ako výzvu k novému životu.

Samuel sa naučil počúvať Pánov hlas. A to tak dobre, že „ani jedno jeho slovo nepadlo na zem" (1 Sam 3, 19). Keby sme si prečítali vety, ktoré sú v dnešnom čítaní vynechané, teda verše 11 – 18, vedeli by sme, že to neboli ľahké slová. Samuel, v podstate malý chlapec, mal oznámiť Hélimu hrozný trest za hriechy jeho synov, ktorých nenapomínal. Ak máš čas, prečítaj si tento týždeň Prvú Samuelovu knihu od prvej po šestnástu kapitolu, aby si vedel, aký veľký vplyv na život Izraela mal muž, ktorého Héli naučil počúvať Pána.

Ondrej bol učeníkom Jána Krstiteľa. Ale keď ten jemu a Jánovi ukázal Ježiša, išli za ním a spoznali v ňom Mesiáša. A čo urobil Ondrej? Vyhľadal svojho brata Šimona a priviedol ho k Ježišovi. Ak chceš vedieť, aký veľký význam pre dejiny ľudstva mal Peter, prečítaj si dobrú knihu o dejinách Cirkvi. Lebo tá stojí podnes na Petrovi.

Korinťania boli pre Pavla zrejme tvrdý oriešok, veď im musel písať znovu a znovu, niekedy aj tvrdo napomínať. No ak jeho listy možno nepriniesli hojnosť očakávaného ovocia v tamtej dobe, určite dodnes ovplyvňujú život miliónov ľudí, ktorí čítajú Písmo a berú ho vážne. Veď aj dnes môžeme aplikovať jeho výzvu starať sa o svoje telo, ktoré je chrámom Ducha Svätého – chrániť ho pred nákazou, dať sa zaočkovať, keď bude na to príležitosť...

Je niekto, kto ovplyvnil tvoj život tým, že ťa niečo o Bohu naučil? Prejav mu dnes svoju vďačnosť. Ak mu nemôžeš zavolať či napísať e-mail, tak sa za neho pomodli k Pánovi – s vďačným srdcom. A tiež si polož otázku: Koho ja môžem naučiť počuť Pánov hlas, komu mám predstaviť Ježiša, koho môžem v láske napomenúť či povzbudiť, aby žil dôsledne podľa Písma?

Odpoveď na túto otázku si napíš hlboko do srdca a hneď dnes sa za toho človeka/tých ľudí začni modliť, aby si bol pripravený posunúť ho/ich na ich ceste viery, keď príde na to čas. Možno už dnes...

Byť učeníkom znamená prijímať a dávať.