Nedeľné zamyslenie 24.01.2021

10. Dobrá investícia (3. nedeľa v Cezročnom období)

„... lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa“ (1 Kor 7, 31). Toto je veta, ktorá mi z čítaní tejto nedele spôsobila najväčšiu radosť. 

Áno, som rád, že to dobre dopadlo v Ninive, hoci chudák Jonáš najprv musel trpieť v bruchu veľkej ryby a neskôr si zas želal zomrieť, lebo ako prorok vyšiel na posmech – veď ohlasoval zničenie mesta i ľudí, no Boh videl pokánie Ninivčanov a prejavil svoje milosrdenstvo... Teším sa aj z toho, že prví apoštoli neváhali a išli za Ježišom. Veď vďaka ich ochote dnes môžem byť veriaci, žiť s Ježišom a tiež písať tieto texty. 

No svätý Pavol píše niečo, čo sa ma dotýka veľmi osobne: všetko to, čo je v súčasnom svete, sa pomíňa. To, čo vidím, čo používam, s čím pracujem... Nestane sa to niekedy v ďalekej budúcnosti, ale už sa to míňa. Ostane len to, čo je nepominuteľné. A potom bude „nové nebo a nová zem, na ktorých prebýva spravodlivosť“ (2 Pt 3, 13). Vyslovene pociťujem radosť, keď si uvedomujem, že Boh už pracuje na tom, že nebude nijaký betón, benzín, stĺpy, asfalt, ploty, škaredé domy, kopy plastov... všetko, čo zohyzďuje našu planétu. 

Ale pritom si uvedomujem aj to, že ako človek si z toho musím urobiť nejaký záver – a múdry záver je len jeden: ak sa tvárnosť tohto sveta pomíňa, nemá zmysel míňať život investíciou do toho, že sa pominie. Ale má zmysel venovať sa tomu, čo je nepominuteľné. A vieš, čo to je? Ľudská duša je nesmrteľná a Božie slovo nikdy nepominie.

Od chvíle tvojho počatia si predurčený večne žiť. A sú dve možnosti večného života – nebo alebo peklo. Radosť alebo zúfalstvo. Buď múdry a každý deň si vyberaj nebo. Potom si ho iste vyberieš aj vo chvíli, keď sa postavíš pred tvár Boha a on sa ťa opýta: „N., miluješ ma? Máš ma rád?“

Žijeme v nepokojnej dobe (určite to isté hovorili pokolenia pred nami a budú hovoriť pokolenia po nás :-). No vieme, že všetok ten nepokoj a všetky jeho príčiny sa pominú (už teraz miznú v prepadlisku dejín). No ostaneme my a Božie slovo. Ono má moc spasiť naše duše. Ono má moc vzkriesiť naše telá. 

Ako zainvestuješ tento deň? Do toho, čo sa rozpadne? Alebo do slávnej večnosti? Buď prezieravý investor. Dosiahneš bohatý zisk – večnosť s Bohom.