Služba ucha


Služba ukončená v máji 2021.
Uprostred náročnej situácie, ktorú prežívame, chceme ponúknuť telefonickú pomoc tým, ktorí by potrebovali vypočuť, porozprávať sa, či pomodliť. V pondelok, stredu a piatok v časoch od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00 môžete využiť tzv. službu ucha, ak cítite potrebu duchovného rozhovoru. Budeme k dispozícii na telefónnom čísle 041/4376136. Zvlášť povzbuďte vašich starkých, aby zavolali.