Nedeľné zamyslenie 14.02.2021

13. Smrť (6. nedeľa v Cezročnom období)

Dnes píšem so strachom v duši. Nie, nebojím sa malomocenstva, o ktorom sú dnešné čítania. Telesné malomocenstvo dnes vieme liečiť a nebyť sebectva (možno nás všetkých), tak táto choroba už dávno mohla byť len v učebniciach dejín lekárstva. A v Písme.

No mám v sebe strach z malomocenstva, ktorým sme nakazení všetci. Malomocenstvo zla. Nikto nie je proti tejto nákaze imúnny, lebo súvisí s dedičným hriechom. Máme v sebe „vírusy“, ktoré sú pripravené kedykoľvek ovládnuť naše zmýšľanie, hovorenie, konanie, len čo im dáme trošku priestoru na množenie sa. Strach mám preto, lebo si napríklad pri rozhovoroch všímam, ako ľahko aj ja skĺzavam do odsudzovania, nespokojnosti, obáv... Akoby som zabúdal, že Pán je môj pastier... 

Preto bojujem, aby ma tento strach nepremohol. Lebo „blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: ‚Vyznám Pánovi svoju neprávosť.‘ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu“ (Ž 32, 1 – 2. 5). 

Rozumieš? Na všetky vírusy zla vo mne i v tebe existuje liek – Božie milosrdenstvo. Aby som ho dosiahol, potrebujem len jedno – uznať a vyznať Pánovi svoju neprávosť. 

Dá sa povedať, že dnes vo svete zúri smrť. Aj na Slovensku. Nebuďme k tomu ľahostajní a myslime na smrť. Na vlastnú smrť i na smrť svojich blízkych. Pripravujme sa, aby nás Pánov deň nezastihol v ťažkom malomocenstve duše. Pomôžme aj našim blízkym, zvlášť starším, myslieť na smrť. Nie ako na koniec, ale ako začiatok. Nie ako na strašnú chvíľu, ale ako na okamih, keď uvidíme nášho Boha z tváre do tváre. Keď sa stretneme s milujúcim Otcom... 

Myslime na smrť a budeme uchránení od malomocenstva. 

Ak si myslíš, že si voči nákaze malomocenstva duše imúnny alebo že v dnešnej dobe chaosu všetko zvládaš bez hriechu, tak si prečítaj fiktívne vyjadrenie istého postaršieho rehoľníka: „Keď som bol mladý, mal som jednu jedinú chybu: bol som pyšný. Teraz som už dokonalý!“ ☺