Nedeľné zamyslenie: 28.02.2021

 

15. Božie vábenie (2. pôstna nedeľa)

Ak si pamätáš, minule som písal, že v textoch Prvej pôstnej nedele na mňa zasvietilo slovo vykúpenie. Keď som si tento týždeň nosil v srdci texty Druhej pôstnej nedele, čoraz viac sa z neho vynáralo vyznanie lásky. Spozornel som, lebo som začal vnímať niečo, o čom som kedysi dávno čítal v knihe svätého Alfonza Cesta lásky. Hneď v prvej kapitole píše: „Keďže Boh vedel, že dobrodenia priťahujú človeka, chcel si ho svojimi darmi pripútať v láske. ‚„Ľudskými putami som ich priťahoval, povrazmi lásky‘ (Oz 11, 4). ‚Aby ma ľudia milovali, chcem ich chytiť do takých sietí, do akých sa chytiť dajú: do pút lásky.‘“
Tak v týchto dňoch intenzívne vnímam, ako Boh „propaguje“ vykúpenie, ako prejavuje lásku. Akoby nás lákal svojou dobrotou, akoby nám dvoril, akoby nás vábil do pascí svojej lásky. Boh sa zaujíma o moje srdce...
Ak v tomto čase konáme skutky kajúcnosti (alebo sa o ne aspoň snažíme), tak sa z Božieho slova týchto nedieľ dozvedáme, že pokánie má zmysel len vtedy, ak je odpoveďou na všetko, čím nás obdaroval. 
Všimni si, ako sa Boh preteká s láske s Abrahámom. Hovorí mu, aby zobral svojho syna Izáka, ktorého miluje, a obetoval ho Bohu. No nechce ľudskú obetu, chce obetu srdca. A pritom Boh sám dovolí, aby jeho milovaný Syn zomrel na kríži. Túto lásku používa ako dôkaz nášho ospravodlivenia v Ježišovi Kristovi, keď hovorí: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8, 32).
Nie je čas na nárek, že nemôžeme byť na svätých omšiach, že nemôžeme prijímať Oltárnu sviatosť. Aj teraz je čas milosti, aj dnes je deň spásy. Aj dnes môžeme vnímať lásku Boha a odpovedať na ňu – konaním dobra ľuďom a s ľuďmi, s ktorými žijeme. Ak si večer sadneš k televízoru a s rodinou sa pri sledovaní správ zapojíš do nadávania na premiéra, ministrov, policajtov, neschopných, na obmedzenia..., tak nariekaj. Ale nie nad tým, že nemôžeš ísť do kostola, ale nad tým, ako ďaleko je tvoje srdce od Boha. Boh ťa chce dnes zahrnúť vykúpením, dnes ťa chce obdarovať svojou láskou. On veľmi dobre vie, čo dnes potrebuješ pre hojný život, a presne to ti dáva. Ver tomu a túto vieru prejav aj tým, že budeš pokojne a radostne znášať všetko, čo ti je nepríjemné, čo ťa hnevá či rozčuľuje. Lebo „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28).
A možno malá „mystická“ odbočka: Kňazi po celom svete neustále slávia najsvätejšiu obetu, prijímajú Eucharistiu. Mystické Kristovo telo, ktorého sme pevnou súčasťou, nie je bez tohto nebeského pokrmu. Tak v tomto čase oveľa viac vnímaj, že si súčasťou Krista. „Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske“ (Ef 5, 16). Si pevne spojený s Kristom, tvoje duša je neustále sýtená Eucharistiou, len inými cestami, ako sme zvyknutí... Tak prijímaj túto nebeskú výživu a nebuď malomyseľný či skleslý! Boh ťa vábi na cestu lásky. Pôjdeš po nej?