Pôst 2021: IV. pôstny týždeň (14.03.-20.03.2021)

Pozývame vás prežiť tohtoročný pôst obdobie so svätým Jozefom. V rámci Roka svätého Jozefa sme každý deň pôstneho obdobia sme pripravili krátke zamyslenie s modlitbou. Pre každý týždeň je k dispozícii textová i audio verzia. Modlitby a úvahy pre vás narozprávali naši dobrovoľníci. Ďakujeme. Viac o projekte na www.tvoj-strom.info.

IV. pôstny týždeň (14.03.-20.03.2021)

Text  Nahrávka:  NE  PO  UT  ST  ŠT  PI  SO 

Nedeľa: 23. Svätý Jozef, nezávislý od majetku

… a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. (Lk 2, 24) 
Potomok judských kráľov tak schudobnel, že nemohol obetovať iné, iba dar chudobných. Ale nemal príčinu sa preto hanbiť, lebo bol bohatší ako zámožnejší králi, bol bohatší ako Dávid a Šalamún v čase svojej najväčšej slávy. Mal najväčšie bohatstvo: Máriu a Ježiša. Podľa ľudských meradiel je chudobný, lebo nemá žiaden svetský majetok. Ale v skutočnosti je najbohatší z ľudí na zemi. Mária je jeho manželkou a Ježiš, ktorého ríša je bez konca a bude trvať ako slnko a mesiac, je jeho synom. Rozjímajme teda, či nás môže chudoba ponížiť… Som chudobný? Som, lebo nebažím po bohatstve, lebo Boh chce, aby chudoba bola mojím bohatstvom. Takto je človek zbavený pút, ktoré ho robia závislým od bohatstva, od peňazí, robia z neho otroka bohatstva. Položenie, v ktorom sa nachádzam, mi vybral Boh; takto sa môžem lepšie podobať Jozefovi a Márii, ktorí tiež nevlastnili žiadne bohatstvá, iba vzájomnú lásku a úctu. 
Prosím ťa, svätý Jozef, vypros mi milosť, aby ma príklad tvojej chudoby viedol k nasledovania. Nech sa moje srdce neupriamuje iba na pozemské a pominuteľné veci, nech ho neláka bohatstvo a sláva, ale nech vždy vidím vyšší cieľ, ktorým je pre mňa a pre moju nesmrteľná dušu môj Pán. Kto ťa, Pane, skutočne miluje, ochotne zaprie sám seba, zriekne sa všetkého pominuteľného a vyberie si ťa za najvyšší cieľ svojho pozemského putovania. Amen. 
Svätý Jozef, nezávislý od majetku, oroduj za nás

Pondelok: 24. Svätý Jozef, vzor hodnotného života

Rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon. (Lk 2, 27)
Sväté písmo potvrdzuje, že rodičia niesli dieťa do chrámu. Jozef sa teda spolu s matkou Ježiša zúčastňuje tohto obradu a získava tak možnosť byť prítomný pri veľkom vykupiteľskom diele. Mnohí ľudia sa domnievajú, že dôležité postavenie a hodnosti oslobodia človeka od všeobecných povinností, že takto sa už možno povzniesť nad všeobecné zákony. Svätý Jozef takto nerozmýšľal. Podľa Svätého písma bola tu reč o takom zákone, ktorý sa na Svätú rodinu nevzťahoval. Aké očisťovanie potrebovala tá, ktorá vstúpila do života nepoškvmená, a ktorej panenská čistota žiarila nad dieťaťom ako drahokam najvyššej ceny. Jozef a Mária jednako dodržujú zákon. Idú v predpísaný deň do chrámu, aby vyplnili príkaz, ktorý Máriu postaví do radu ostatných obyčajných matiek. Boh vie krásne zrovnať plnenie povinností, ktoré sa od nás žiadajú v živote so stálym a verným plnením Božích a cirkevných príkazov. Božia vôľa sa zjavuje aj v zákonoch a príkazoch, ktoré musíme všetci rešpektovať a iba vtedy sa prejaví múdrosť a pokora človeka, keď vie bez reptania prijať Božiu vôľu.
Svätý Jozef, oroduj za nás, aby sme zo srdca ľutovali všetko, čoho sme sa dopustili. Vypros nám milosť, aby sme vždy porovnávali svoj život s najsvätejšou Božou vôľou svedomitým zachovávaním Božích a cirkevných príkazov. Ty vieš, že Boh žiada odo mňa túto obeť, lebo je to svedectvo lásky k Bohu a cesta k hodnotnému a pokojnému životu. Amen.
Svätý Jozef, vzor hodnotného života

Utorok: 25. Svätý Jozef, milujúci úprimne

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. (Lk 2, 33)
Čo bolo príčinou toho, že Mária a Jozef žasli nad tým, čo ľudia hovorili o Ježišovi? Veď krásne o ňom vraveli už Simeon a Anna. Vedeli, že Ježiš bude nad iných veľkým, i to vedeli, že jeho meno bude nad všetkými inými, keď mu na Boží príkaz dali meno Ježiš. Určite sa však divili tomu, že aj iní poznajú a vyznávajú tajomstvo veľkosti božského dieťaťa. Nech sa nám nikdy nezdá, že iní lepšie a viac milujú a ctia Boha ako my. Radšej sa spytujeme samých seba: milujeme ho skutočne úprimne? Naozaj z celého srdca hľadáme jeho úctu a slávu, alebo sa iba snažíme kohosi napodobňovať a byť ako on? Ak však hľadáme naozaj úprimne a vyznávame z celého srdca, potom robíme oveľa viac ako tí, ktorých obdivujeme, alebo ktorým závidíme. A hoci by nás i svet nepoznal, ba často ani tí, ktorí sú nám najbližšie, keď sa nik nestará o nás a o naše zámery, vtedy môžeme najviac prispieť k rozmnoženín Ježišovej úcty. Nie ten dáva viac, kto veľa dáva, ale ten, kto dáva nepoznaný a z celého srdca.
Vypros mi, svätý Jozef, aby som čím ďalej tým väčšmi miloval(a) Ježiša a pracoval(a) na svojom zdokonalení v spasiteľných predsavzatiach. Lebo viem, že takto viacej urobím na poctu a Božiu slávu, ako by som urobil(a) viditeľnými skutkami. Amen.
Svätý Jozef, milujúci úprimne, oroduj za nás

Streda: 26. Svätý Jozef, vzor čistého srdca

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. (Lk 2, 39)
Mária a Jozef iba preto opustili svoje obydlie, aby urobili, čo žiadal zákon, a potom sa vrátili do svojej samoty. Milujeme. aj my tichosť a pokoj utiahnutého života? Vypĺňame si presne, čo žiada povinná úcta k Bohu a láska k blížnemu? Jozef a Mária sa len potom vrátili do Nazareta, keď všetko zakončili podľa Pánovho zákona. Ako často sa vychvaľujeme dobrým skutkom, ktorý sme urobili a žiadame, aby ten, komu bol urobený, vrátil nám, čo sme preňho vykonali. Teda skutok ako dlžoba. Chráňme sa sebaklamu, chvály a vyzdvihovania vlastnej osoby a úlisnosti, ako najväčších nepriateľov. Držme sa v úzadí, milujme samotu a zostaňme utiahnutí, kým nám Božia vôľa nenaznačí, kde by sme mohli byť našim blížnym užitoční a vykonávať príkladný apoštolát.
Svätý Jozef, ty si vzor vnútorného v Bohu skrytého života; oroduj za nás a vypros nám milosti, aby sme čím dôkladnejšie mohli svoje srdcia očistiť od pozemských škvŕn. Aby sme milovali skrytosť‘ a pomocou vnútornej modlitby hľadali aj našli blaho vo vnútornom spojení‘ s Ježišom. Amen.
Svätý Jozef, vzor čistého srdca, oroduj za nás

Štvrtok: 27. Svätý Jozef, vzor rozvahy

Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ (Mt 2, 13)
Pánov anjel sa zjavil Jozefovi vo sne. Ale čo značí sen? Je rozumné sa kvôli snu odhodlať na taký vážny krok? Veď toto dieťa je Boh. Naozaj niet iného spôsobu, ako sa zbaviť tyranovej zlosti iba útekom? A po úteku bude nasledovať dlhá neistá doba. „Zostaň tam, kým ti nedám – 21 – vedieť.“ Ale bol to predsa rozkaz z neba. Nuž aká by to bola nezodpovednosť nevyplniť ho. Čo teda robiť? Na ktorú stranu sa prikloniť? V tejto vážnej chvíli podrobil Jozef rozum a náklonnosť viere. Nenechá zvíťaziť pocit strachu, potlačí v sebe úzkosť a koná. Zodpovedne a podľa Božej vôle. Aká to bola vznešená, pokojná, obdivuhodná rozvaha, ktorá nečakala na dôvody, ani dôkazy a premohla všetky vášne. Buďme i my bedliví, vnímajme vnuknutia, ktorými nás podporuje Božia milosť v každej chvíli. Len tak predídeme prenáhleniu, ktoré prináša pobúrená myseľ.
Svätý Jozef, prosím ťa pre radosť, ktorú si zažil, keď si mohol pestovať Ježiška a pre anjelská lásku, ktorú si mal v srdci voči svojej najčistejšej snúbenici. vypros nám schopnosť, aby sme sa nikdy neznížili k ľahkomyseľnému konaniu. Nech sa nikdy neodhodláme na nič, čo môže uškodiť nášmu spaseniu, alebo spáse našich blížnych. Amen.
Svätý Jozef, vzor rozvahy, oroduj za nás

Piatok: 28. Svätý Jozef, vzor poslušnosti

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. (Mt 2, 14)
Obdivuhodná je Jozefova nekonečná poslušnosť. Anjel prehovoril, on vstal a vybral sa so svojimi drahými na dlhú a nebezpečnú cestu do cudziny. Nevedel, čo ho čaká, koľko bude trvať cesta a aký bude jej cieľ. Keď sa niekde chystáme, koľko len uvažujeme, rátame, koľko času zbytočne stratíme rôznymi kombináciami. Keby sme sa naučili vždy a všade plniť Božiu vôľu a počúvali hlas srdca, mali by sme dosť času na všetko. Zmizli by často umelo vytvorené ťažkosti a všetko by bolo zrazu ľahšie a splniteľnejšie. Kto sa naučí podľa príkladu svätého Jozefa poslúchať, toho minú všetky neprekonateľné ťažkosti.
Svätý Jozef; prosím ťa, kiež ma na ceste do večnosti, na ktorej ešte stretnem mnohých nepriateľov, vždy sprevádza Ježiš a Mária. Ak ma budú oni Viesť, prekonám všetky ťarchy života, ba prijmem i smrť bez strachu a váhania. Toto nech dosiahnem na tvoje sväté orodovanie, skrze nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.
Svätý Jozef, vzor poslušnosti, oroduj za nás

Sobota: 29. Svätý Jozef, vzor trpezlivosti

Tam zostal až do Herodesovej smrti… (Mt 2, 15) 
Týchto niekoľko slov zo Svätého písma potvrdzuje fakt, že Svätá rodina odišla do Egypta. Vieme si však predstaviť chudobného remeselníka, ktorého zaženie osud do cudzej krajiny bez peňazí, bez nástrojov, ktoré ho živia, bez znalosti reči? V Betleheme mal zostať iba niekoľko dní, ale koľko má zostať v Egypte? To mu nikto nepovedal. Anjel mu oznámil: „Zostaň tam, kým ti nedám vedieť.“ Keďže ich budúcnosť bola neistá, usadili sa s Máriou zasa len dočasne. Ale tento stav trval dlhší čas. Ako by sme sa my dnes rozhodli, keby sme mali opustiť počas noci príbytky, zobrať len to najnutnejšie a prekonať strach o svojich najbližších? Iste by to zmenilo celý náš život a porozmetalo všetky ustálené zvyklosti. Dokázali by sme to urobiť bez reptania, pre Cirkev, pre svoju vieru, pre svojich blízkych? Čo by nám pomohli známosti, špekulácie, rôzne rady? iba v Božej ruke by sme našli pomoc, ktorej sa možno vždy chytiť a ktorá vedie bezpečne i cez úskalia. 
Prosíme ťa, svätý Jozef, ty, ktorý si tak trpezlivo nosil ťarchy života, oroduj za nás, aby nás nič neodvrátilo od verného plnenia Božej vôle. Daj, aby sme vytrvalo a trpezlivo kráčali po ceste spasenia, trpezlivo znášali biedy a útrapy života, ale nikdy sa nezriekli Boha a svätej Cirkvi. Amen. 
Svätý Jozef, vzor trpezlivosti, oroduj za nás.HUDBA:
  • Chváľ, svätý Jozef. https://youtu.be/TZD5VTZ4N8Y
TEXTY:
  • Mimoriadny rok sv. Jozefa. https://www.fara-kezmarok.sk
  • Pobožnosti k sv. Jozefovi. http://modlitba.sk
  • Modlitby k sv. Jozefovi. http://modlitby.sk/, http://www.marianky.sk,  http://www.kapucini.sk