Pôst 2021: Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame vás na krížovú cestu. Nemôžeme sa síce stretnúť v našom kostole, ale to neznamená, že nemôžeme byť duchovne spojení.

https://www.youtube.com/watch?v=YXXgii1hF98

17.02. - Popolcová streda

21.02. - I. pôstna nedeľa

28.02. - II. pôstna nedeľa

07.03. - III. pôstna nedeľa

14.03. - IV. pôstna nedeľa

21.03. - V. pôstna nedeľa

28.03. - Kvetná nedeľa

02.04. - Veľký piatok