Pôst 2021: Pôstna aktivita pre deti

Dobre prežiť pôstne obdobie je veľmi dôležité. Každý rok nám ho Boh dáva na to, aby sme sa stali lepšími a odvážnejšími v konaní dobra, pevnejšími vo viere a silnejšími v boji proti hriechu. Pomáha nám pripraviť sa na slávenie najdôležitejších sviatkov – sviatkov Veľkej noci, kedy si pripomíname smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Slovo pôst však napriek tomu v mnohých vyvolá smútok a obavy z toho, že to bude zase niečo nepríjemné. Ale byť dobrým nie je vždy jednoduché a ľahké. Aj športovci, ktorí chcú dosiahnuť víťazstvo, musia tvrdo trénovať, myslieť na úspech nestačí. 

Symbolom a centrom pôstneho obdobia je kríž, ktorý za nás všetkých Ježiš vyniesol na Kalváriu a obetoval na ňom svoj život, aby nám otvoril bránu do neba.  Pri pojme sa teda k Ježišovi na jeho ceste s krížom na Kalváriu. Každým dňom pôstu môžeme seba i iných posilniť na ceste do neba. Začíname už na Popolcovú stredu 17. februára.

Ako na to? Ako pomôcka nám bude slúžiť maketa cesty na Kalváriu. Každý pôstny týždeň môžeme pôst, modlitbu a dobré skutky obetovať za inú skupinu ľudí. Všetko potrebné nájdete na stránke projektu https://kpkc.sk/postna-aktivita-2021

PS: Nezabudnite nám poslať foto svojej cesty na Kalváriu. Napríklad na https://www.facebook.com/RKCF.Skalite.