Nedeľné zamyslenie 07.03.2021

16. Čistenie chrámu (3. pôstna nedeľa)

Kedysi dávno som vyštudoval matematiku. Odvtedy mám rád logické hry. Jasne dané pravidlá, jasné postupy. Ak pri hre nedosiahnem cieľ, viem, že som kdesi čosi neurobil správne, že mi kdesi čosi ušlo. Buď to potom skúšam znovu, alebo hru vzdám.
Niečo podobné ako logickú hru sa však často pokúšam hrať aj vo svojom živote viery. Ale zisťujem, že tu matematická logika celkom neplatí. Lebo Boh do nášho príbehu, viac či menej determinovaného prírodnými zákonmi, „zamontoval“ čosi, s čím prírodné zákony či matematická logika nepočíta – vykúpenie a lásku.
A... odpustenie.

Boh sa s nami nehrá hru. Boh s nami prežíva príbeh. Keď nás vykúpil, keď nás obdaroval svojou láskou, tak presne vedel, že my sme boli radi, keby to už tak ostalo navždy. Vykúpení, zamilovaní... Ak by sme boli stroje, tak by sme to všetko perfektne zvládli. Ale my sme ľudia. Preto nám Boh po vykúpení a po tom, ako nás zahrnul láskou, dal smerovky na cestu príbehom. Dnes sme ich počuli v prvom čítaní z Knihy Exodus. Vlastne dal len jednu smerovku: „Ja som tvoj jediný Boh.“ Ak túto smerovku prijmem, poslúchnem, uverím jej, tak si nikdy neurobím boha zo seba či iného človeka, zo zvieraťa či nejakej veci. O tomto sú tie ostatné smerovky.

Niekedy je však lákanie opustiť vyznačený chodník – „ja som tvoj jediný Boh“ – také vábivé, že odbočím, skĺznem, zablúdim. Ak to zavčasu zbadám, návrat je pomerne jednoduchý. Volanie o pomoc, ľútosť, chytenie sa Božej ruky – „ty si môj jediný Boh“ – a som späť. Ak si zablúdenie nevšimnem, tak často musí prísť Ježiš a chrám môjho srdca vyčistiť, lebo svoje poblúdenie nevidím.

Všimni si, aké prostriedky Ježiš používa – bič, vyháňanie, rozhádzanie, poprevracanie a slová napomenutia. Čo vyháňa z môjho srdca? Čo rozhadzuje z toho, čo som si pekne rokmi naukladal? Čo prevracia s toho, čo sa zdalo v mojom živote pevne postavené, no teraz to vyzerá tak, že som len podkladal nohy nejakej skrine, aby sa nekývala? V akej oblasti ma napomína? Na čo používa prebiehajúcu pandémiu v mojom živote? Prináša Božie očisťovanie môjho srdca týmto prírodným prostriedkom nejaké ovocie?

Boh nehrá so mnou hru. Ak sa pokĺznem, tak ma nevracia na predošlé miesto, ale pokĺznutie zahrnie do môjho príbehu a urobí z neho niečo dobré a veľké. Používa na to vykúpenie, lásku a odpustenie. Pre svet je to bláznovstvo, ale pre Božích vyvolených je to Božia múdrosť, ktorá sa najväčšmi prejavila v ukrižovanom Kristovi.