Nedeľné zamyslenie 21.03.2021

18. Zmena zmýšľania (5. pôstna nedeľa)

Tento týždeň si robím takéto cvičenie: často sa snažím volať k Bohu slovami: „Sláva ti, Bože, naveky.“ Ako pomôcku som si vybral chvíľu, keď otváram dvere, keď prechádzam cez ich prah. Nie veľmi mi to ide, často na to zabúdam. Ráno si predsavzatie vždy obnovím a večer skúmam, ako dlho som ho dokázal aspoň ako-tak plniť. Také klasické pôstne cvičenie.

Trochu ma k nemu motivovali tiež texty, ktoré som písal na uplynulé nedele – o Božom dare vykúpenia – a to úplne zadarmo, o jeho dvorení, o odpustení, o našej bezvýchodiskovej situácii a Božej milosti v dare nového života. Vnímal som, že chcem Bohu ďakovať, aspoň nejako ho oslavovať ako Záchrancu, Lásku, Dobrotu...

Zároveň však vnímam, akoby Boh cez toto cvičenie chcel upevniť moju vieru v to, že je vždy a za každých okolností dobrý. Napríklad dnes. Bol som v potravinách a stretol som pani, ktorá má -násťročnú dcérku postihnutú rakovinou. Prišiel som domov a chvíľu mi trvalo, kým som sa zmohol na „Sláva ti, Bože, naveky“. Alebo každý deň telefonujem s istou príbuznou, ktorej nedávno zomrela dcéra po 15 rokoch ochrnutia. Aj v tejto situácii sa učím volať: „Sláva ti, Bože, naveky.“ A každý deň okolo desiatej si nájdem informáciu o nových počtoch nakazených, hospitalizovaných a zomrelých na covid-19. Modlím sa za nich a učím sa aj v tejto situácii hovoriť: „Sláva ti, Bože, naveky.“

Je to pre mňa cvičenie viery v Božiu dobrotu. Tie situácie, ktoré som spomenul, sú zlé a ťažké. Nielen z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu Boha. Boh nechce nijaké zlo. „Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby, závisťou diabla však prišla na svet smrť“ (Múd 2, 23 – 24a). Avšak rešpektuje naše rozhodnutia, rešpektuje zákonitosti prírody, rešpektuje následky zlých činov – ale to všetko len a len preto, lebo z toho dokáže vyťažiť dobro, ktoré prevyšuje akúkoľvek zlobu.

Neveríš? Pozri sa na kríž. Z ohavného činu ľudí, z nášho najväčšieho zločinu Boh dokázal urobiť vykúpenie.

Keď budeš v týchto dňoch hľadieť na kríž a počúvať o zle vo svete, keď možno teba osobne nejaké zlo zasiahne, spomeň si na Ježiša, na „pšeničné zrno, ktoré muselo odumrieť, aby prinieslo veľkú úrodu“ (porov. Jn 12, 24) a skús vyznať svoju dôveru v Božiu lásku: „Sláva ti, Bože, naveky!“

Možno použi slová žalmistu: „A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: ‚Nech je zvelebený Pán!‘“ (Ž 40, 17). Takáto modlitba sa ti môže stať skutočným pokáním – metanoiou – zmenou zmýšľania.