Poklona krížu 2021


Hrozba nákazy agresívnym vírusom nám zrejme ani tento rok nedovolí, aby sme sa stretli pri poklone krížu na Veľký piatok. No môžeme sa stretnúť a zjednotiť v modlitbe vo svojich domácnostiach. Využijeme tiež možnosti, ktoré nám poskytujú vymoženosti techniky. Ako na to?

1. Zoberte si. Z nášho kostola zo stojana s časopismi si môžete zobrať materiály domácej pobožnosti "Poklona krížu". Na štyroch stranách tam nájdete texty k pobožnosti a vysvetlenie symboliky ikony Osláveného Krista zo San Damiana, plus ikonu na tvrdšom papieri, ktorú môžete pri domácej bohoslužbe použiť.

2. Pripojte sa. Na Veľký piatok zabezpečíme okrem prenosu liturgie (o 15:00) aj stream poklony krížu z nášho kostola. Ten začne o 19:00. Nájdete nás na https://www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk.

3. Prineste modlitby a fotky. Aj keď asi budete môcť byť pritom iba prostredníctvom prenosu, radi prednesieme Pánovi aj vaše modlitby a prosby. Napíšte ich na lístok a vložte do košíka pred oltárom. Môžete priniesť aj svoje rodinné fotografie a my ich pred poklonou uložíme okolo Pánovho kríža. Tak budete aj symbolicky prítomní pri spoločnej poklone. Svoje úmysly môžete poslať aj elektronicky prostredníctvom formulára https://forms.gle/DjbgCsfcsFtvSoo7A, fotky na moziesik@gmail.com.

4. Bdejte. V predchádzajúcich rokoch mnohí z vás prichádzali na poklonu krížu aj v noci z piatka na sobotu, takže Boží hrob nebol až do obradov vigílie opustený. Viacerí z vás strávili pri Pánovi niektorú nočnú hodinu v tichom rozjímaní. Urobte to aj teraz a dajte nám vedieť, ktorú hodinu ste si vybrali. Vytvoríme tak reťaz poklony v našej farnosti. Opäť využite formulár https://forms.gle/DjbgCsfcsFtvSoo7A.

5. Pripravte si miesto. Pripravte vo svojej domácnosti tiché miesto, kam budete môcť vy a vaši blízki kedykoľvek na Veľký piatok alebo Bielu sobotu prísť a na chvíľku sa pokloniť a kde strávite aj svoj čas hodinovej poklony krížu. Upravte si ho ako oltárik s bielym obrusom, otvorenou knihou Svätého písma, sviecou a krížom, napríklad s už spomenutou ikonou z kostola svätého Damiána.