COVID-19: Prihlasovanie na omšu


Od 28.06.2021 je prihlasovanie zrušené.
_________________________________________________
COVID-19: Od pondelka 07.06. je obnovené verejné slávenie bohoslužieb za týchto podmienok:
 • Počet účastníkov nesmie presiahnuť limit 25% miest na sedenie, 50% miest na státie. Pre náš kostol to znamená 65 miest na sedenie a 35 na státie. Sedenie v laviciach a na malých lavičkách 2 ľudia, na malých lavičkách však obsadzujte len každú druhú. Pri sedení zachovajte rozostupy a šachovnicové rozmiestnenie. Členovia spoločnej domácnosti môžu sedieť spolu, v tom prípade treba nechať lavicu pred nimi i za nimi prázdnu. Ak chcete sedieť spolu ako rodina, príďte skôr alebo sa posaďte na malé lavičky vpredu. Ak už nie sú voľné miesta na sedenie, zostaňte prosím stáť a zachovajte odstup.
 • Naďalej platia ostatné podmienky (rúško alebo respirátor, odstup, dezinfekcia, zákaz vstupu v prípade príznakov respiračného ochorenia, zvýšenej teploty, karantény a podobne).
 • Prihlasovanie na sväté omše v týždni je zrušené, pokračuje prihlasovanie na omše v nedeľu a vo sviatky. Zákaz vychádzania je zrušený, kto nie je prihlásený, môže byť počas svätej omše vonku. Rúško je počas bohoslužby povinné aj vonku.

Ako sa prihlásiť

V tabuľke si pozrite aktuálny počet voľných miest. Vyberte si svoj termín, kliknite na prihlásiť sa, do formulára napíšte iba číslo "1" a odošlite. A to je všetko. Keď ste formulár odoslali, ste prihlásení. Údaje v tabuľke sa aktualizujú automaticky každých 5 minút. Ak sa chcete odhlásiť, napíšte nám na skalite@fara.sk alebo ponúknite svoje miesto niekomu z blízkych. Ak už voľné miesta nie sú, v tabuľke je pri čase 0.

Prihlasovanie na spoveď

Od 01.04.2021 sú individuálna duchovná a pastoračná služba zaradené medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Sem spadá aj individuálne spovedanie, individuálny duchovný rozhovor s duchovným, vysluhovanie sviatosti pomazania chorých či individuálne podanie Eucharistie.

Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o individuálnu duchovnú a pastoračnú službu, ktorú je možné vykonať len:
 1. Ak zúčastňujúca sa osoba (prijímateľ duchovnej alebo pastoračnej služby resp. sprevádzajúca a vysluhujúca) bude zdravá, a bez nariadených karanténnych opatrení,
 2. pri dodržaní vopred dohodnutého termínu a miesta duchovnej alebo pastoračnej služby, na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok za dodržania protiepidemických opatrení.
 3. Nie je možné, aby sa na jeden termín dostavilo viac osôb. Výnimkou je doprava a asistencia osoby fyzicky odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. 
Podmienkou pre umožnenie individuálnej duchovnej služby je dobrý zdravotný stav zúčastnenej osoby. Osoba žiadajúca o individuálnu duchovnú starostlivosť musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:
 • má príznaky akútnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, iné),
 • bola v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou (v období kratšom ako 14 dní),
 • jej bola nariadená samoizolácia príslušným všeobecným lekárom alebo hygienikom RÚVZ a ešte pretrváva,
 • jej bola nariadená karanténa príslušným všeobecným lekárom a ešte pretrváva,
 • je liečená alebo v izolácii pre COVID-19 v domácnosti alebo z dôvodu izolácie pre príchod
 • inej osoby zo zahraničia v priebehu posledných 14 dní.
Kompletný zoznam podmienok je zverejnený v článku https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210331061.

Ako sa prihlásiť

V tabuľke si pozrite aktuálny počet voľných miest. Vyberte si svoj termín, kliknite na prihlásiť sa, vyplňte formulár a odošlite. Keď ste formulár odoslali, ste prihlásení. Údaje v tabuľke sa aktualizujú automaticky každých 5 minút. Ak sa chcete odhlásiť, napíšte nám na skalite@fara.sk alebo ponúknite svoje miesto niekomu z blízkych. Ak už voľné miesta nie sú, v tabuľke je pri čase 0.