COVID-19: Prihlasovanie


COVID-19: Od pondelka je obnovené verejné slávenie bohoslužieb za týchto podmienok:
 • Počet účastníkov nesmie presiahnuť limit 1 osoba na 15 m2. Pre náš kostol to znamená 26 ľudí, plus kostolník a jeden miništrant alebo kostolník. Vo veľkých laviciach zachovajte šachovnicové sedenie v každej druhej lavici, v jednej lavici môžu sedieť dvaja. Ostatné miesta obsadzujte tak, aby bol zachovaný odstup najmenej 2 m.
 • Naďalej platia ostatné podmienky (respirátor, odstup, dezinfekcia, zákaz vstupu v prípade príznakov respiračného ochorenia, zvýšenej teploty, karantény a podobne).
 • Vstup do kostola 10 minút pred svätou omšou, na spoveď 45 minút pred omšou.

Ako sa prihlásiť

V tabuľke si pozrite aktuálny počet voľných miest. Vyberte si svoj termín, kliknite na prihlásiť sa, do formulára napíšte iba číslo "1" a odošlite. A to je všetko. Keď ste formulár odoslali, ste prihlásení. Údaje v tabuľke sa aktualizujú automaticky každých 5 minút. Ak sa chcete odhlásiť, napíšte nám na skalite@fara.sk alebo ponúknite svoje miesto niekomu z blízkych. Ak už voľné miesta nie sú, v tabuľke je pri čase 0.


Prihlasovanie na spoveď je pozastavené, využite príležitosť 45 minút pred svätou omšou v pondelok - sobotu.

Od 01.04.2021 sú individuálna duchovná a pastoračná služba zaradené medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Sem spadá aj individuálne spovedanie, individuálny duchovný rozhovor s duchovným, vysluhovanie sviatosti pomazania chorých či individuálne podanie Eucharistie.

Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o individuálnu duchovnú a pastoračnú službu, ktorú je možné vykonať len:
 1. Ak zúčastňujúca sa osoba (prijímateľ duchovnej alebo pastoračnej služby resp. sprevádzajúca a vysluhujúca) bude zdravá, a bez nariadených karanténnych opatrení,
 2. pri dodržaní vopred dohodnutého termínu a miesta duchovnej alebo pastoračnej služby, na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok za dodržania protiepidemických opatrení.
 3. Nie je možné, aby sa na jeden termín dostavilo viac osôb. Výnimkou je doprava a asistencia osoby fyzicky odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. 
Podmienkou pre umožnenie individuálnej duchovnej služby je dobrý zdravotný stav zúčastnenej osoby. Osoba žiadajúca o individuálnu duchovnú starostlivosť musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:
 • má príznaky akútnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, iné),
 • bola v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou (v období kratšom ako 14 dní),
 • jej bola nariadená samoizolácia príslušným všeobecným lekárom alebo hygienikom RÚVZ a ešte pretrváva,
 • jej bola nariadená karanténa príslušným všeobecným lekárom a ešte pretrváva,
 • je liečená alebo v izolácii pre COVID-19 v domácnosti alebo z dôvodu izolácie pre príchod
 • inej osoby zo zahraničia v priebehu posledných 14 dní.
Kompletný zoznam podmienok je zverejnený v článku https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210331061.

Ako sa prihlásiť

V tabuľke si pozrite aktuálny počet voľných miest. Vyberte si svoj termín, kliknite na prihlásiť sa, vyplňte formulár a odošlite. Keď ste formulár odoslali, ste prihlásení. Údaje v tabuľke sa aktualizujú automaticky každých 5 minút. Ak sa chcete odhlásiť, napíšte nám na skalite@fara.sk alebo ponúknite svoje miesto niekomu z blízkych. Ak už voľné miesta nie sú, v tabuľke je pri čase 0.