Nedeľné zamyslenie 04.04.2021

20. Ježiš žije! (Veľkonočná nedeľa)

Keby si Ježiš vo chvíli, keď ho prišli zajať, zavolal na pomoc dvanásť légií anjelov... Keby Ježiš zostúpil z kríža a umlčal by posmievajúcich sa kňazov... Keby Otec zasiahol vo chvíli, keď Ježiš volal vo svojej opustenosti... Keby...

Nič z tých keby sa nestalo. Ježiš zomrel. 

A vstal z mŕtvych!

Dal Otcovi dokonalú odpoveď lásky. Nepoužil svoju moc na zničenie nepriateľa, aby si zachránil život. Nie, prijal všetku zlobu, ktorú ľudia vymysleli, podriadil sa jej, dokonca jej podľahol. Ale vstal z mŕtvych. A to je jediný dôvod dnešnej slávnosti, jediný dôvod slávenie Veľkonočného trojdnia. Na tejto pravde – že Ježiš vstal z mŕtvych a žije – stojí celé naše kresťanstvo!

Boh tak miloval svet, ľudí, že vzal na seba všetko zlo, ktoré ľudia postihnutí dedičným hriechom (vrátane mňa a teba) napáchali. No nenechal to tak – moc toho zla prelomil Ježišovým zmŕtvychvstaním. Od tej chvíle vieme, že nič nás nedokáže oddeliť od Božej lásky (pozri Rim 8, 35. 38 – 39). 

Skrze krst sme sa stali súčasťou Božej rodiny, stali sme sa Božími domácimi – lebo pri krste sme tajomne s Kristom zomreli a vstali z mŕtvych. Mocou Ducha Svätého nám bolo dané ovocie Ježišovho veľkonočného (paschálneho) tajomstva – utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. A tak máme dnes právo oslavovať. A dovolím si napísať, že máme aj povinnosť oslavovať. Veď nemôžeme ostať nevďační pri takých prejavoch lásky Boha k nám.

Oslavujme spevom, oslavujme žalmami, oslavujme dobrým obedom a skvelým vínom, oslavujme však najmä dobrom vo vzťahu ku každému, s kým sa dnes stretneme. Aha, že je zákaz vychádzania? Skvelé, máš možnosť prejaviť kopec dobra svojej rodine, s ktorou žiješ. Že žiješ sám či sama? Možno je čas prejaviť kopec dobra sebe, napríklad tým, že dovolíš iným, aby ti prejavili lásku.

Ježiš žije! Aj ty ži!

Aleluja!