Nedeľné zamyslenie 11.04.2021

21. Milosrdenstvo a radosť (Druhá veľkonočná nedeľa)
Ak si myslíš, že tvoj život je naplnený len povinnosťami, starosťami, bolesťou, sklamaniami či neúspechmi, tak vedz, že to nie je pravda. Tvoj život je naplnený predovšetkým milosrdenstvom nášho Pána. Každý deň ťa ním veľmi konkrétne zahŕňa. Skús to vidieť pri niektorých situáciách, ktoré dnes zažiješ.
Ak si myslíš, že tvoj život je bez šťavy, bez zápalu, bez vášne, tak to zmeň. Lebo Pánovo milosrdenstvo ťa volá k radosti a radosť vedie k rozdávaniu. Rozdávanie zas vedie ku vzťahom a láske.
Je na tebe, čomu dáš prednosť. Či náreku nad sebou (aj ten má v živote svoje miesto, ale nie hlavné), alebo radosti z Pána. Je na tebe, čomu uveríš – či radosti plynúcej z lásky Boha k tebe, alebo svojim pocitom, ktoré ťa presviedčajú, že si nemožný, neschopný... nepekná, nezaujímavá... Lebo Boh ťa vidí ináč. Veď hádam si nemyslíš, že Ježiš by sa obetoval za niečo nemožné, škaredé, zbytočné, zlé? A on sa obetoval za Teba! Dokonca aj za mňa .
Iste, neprežívame to, čo apoštoli, ktorí videli Vzkrieseného na vlastné oči, ktorí sa ho dotýkali, hovorili s ním. No máme tú istú vieru ako oni – oni videli človeka a verili v Boha. My Ježiša ako človeka nevidíme, ale veríme, že je Boh a žije s nami. Dokonca v nás. To je dôvod, prečo môžeme a máme meniť svoj život na jednu trvalú radosť bez ohľadu na okolnosti. Lebo Pán je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Potešilo ma, keď nám na Veľkú noc volali známi, želali požehnané sviatky, ale pritom aj spomenuli, ako im chýba naše každoročné vyspevovanie veľkonočných piesní cestou zo slávenia Veľkonočnej vigílie. Potešilo ma, že im to chýba, že akosi očakávajú, že bude niekto, kto radosť z oslavy v kostole vynesie na ulice. Dúfam, že na budúci rok budú vyspevovať s nami na uliciach našej obce. 
Je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Daj najavo, že si obdarovaný, zahrnutý milosrdenstvom, Napríklad tak, že po sledovaní nejakého prenosu svätej omše vyjdeš zo svojho domu a budeš zo srdca – to znamená aj poriadne nahlas – spievať. Napríklad Raduj sa, Cirkev Kristova (my s manželkou vyjdeme a budeme vyspevovať Resucitó! od Kika Argüella). Keď uvidíš susedov, pozvi ich, nech spievajú s tebou. Možno zažijete spolu radosť z toho, že patríte Ježišovi...
Hľadaj možnosti, ako prejaviť radosť. Lebo smutný svätý je smutný svätý...