Nedeľné zamyslenie 18.04.2021

22. Zmŕtvychvstanie a rozum (Tretia veľkonočná nedeľa)

Zasa a len o zmŕtvychvstaní. Apoštoli, zvlášť Peter, akoby ani o ničom inom nehovorili. Len a len zmŕtvychvstanie a jeho dôsledky – „robte pokánie“.
Prečo je Ježišovo zmŕtvychvstanie také dôležité? Lebo je to taká prevratná udalosť, že k nej – vlastne k nemu, k Ježišovi – musím zaujať nejaký postoj. Ježiš totiž tri roky vyučoval a dával príklad iného spôsobu života. Súčasťou jeho učenia boli aj predpovede o jeho umučení, smrti a... zmŕtvychvstaní. Jeho predpovede sa splnili. Ak teda bol pravdivý v takej neuveriteľnej veci, akou je zmŕtvychvstanie, určite bol pravdivý aj vo všetkom ostatnom, čo hovoril a konal.
Mojou úlohou ako homo sapiens – človeka rozumného – je zaujať k tejto pravde nejaký postoj. A jediný správny postoj, aký k pravde (akejkoľvek) môžeme zaujať, je prijať ju a podľa nej žiť. Akékoľvek iné rozhodnutie a konanie by bolo nemúdre.
Ježiš vstal z mŕtvych. To znamená, že je schopný dať mi nový život (Jn 10, 10). Že má moc odpustiť mi hriechy (Mt 9, 1 – 7). Že má moc uzdraviť ma (pozri napr. Mt 8, 1 – 16). Že má schopnosť sýtiť ma (napr. Mt 14, 13 – 21). Že môžem jesť jeho telo a piť jeho krv (Jn 6, 52 – 58). Že je stále so mnou (Mt 28, 20b). Že som s ním neoddeliteľne spojený (Jn 15, 1 – 11). Len on mi môže zabezpečiť večný život!
Pokladám za nemúdre odmietnuť všetky tieto dary, ktoré nesmierne presahujú akékoľvek ľudské možnosti, no zároveň sú naplnením našich najhlbších túžob. Preto sa usilujem neustále sa Ježiša pridŕžať, neustále byť s ním, aby som sa mu svojím nemúdrym konaním, do ktorého veľmi ľahko skĺzavam, nevzdialil či dokonca nestratil. Mám však nádej, že aj keby sa to stalo, pôjde ma hľadať a nájde ma (Mt 18, 12 – 13). Ježišovi totiž na mne záleží!
Preto je Ježiš prvý v mojom živote, v živote mojej rodiny. Robíme úplne obyčajné veci, ako všetci ostatní, ale robíme ich so srdcom upriameným na Ježiša. A tak aj obyčajné jedenie (či akákoľvek iná činnosť) nadobúda večnú hodnotu (1 Kor 10, 31; Kol 3, 23).
Aké je miesto Ježiša – toho, ktorý bol umučený, zomrel a vstal z mŕtvych – v tvojom živote? Kiež by bol Ježiš pre teba najdôležitejší... Ak nie je, rob pokánie... Chcem byť s tebou v nebi.