Obetné dary pre chudobných 2021

Ďakujeme za štedrosť, ktorú ste prejavili pre zbierke obetných darov na Zelený štvrtok. Celkovo ste priniesli 120 kg ryže, 100 kg múky, 80 l oleja, 70 kg cukru, cestoviny, strukoviny, konzervy, drogériu, respirátory... Prvú časť zbierky sme už odviezli do zariadenia Diecéznej charity v Žiline, druhú farská charita rozdelila dvadsiatim rodinám z našej farnosti.