Nedeľné zamyslenie 30.05.2021

27. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého! (Nedeľa Najsvätejšej Trojice)

Nebojte sa!

Toto mi znie v srdci, keď uvažujem nad tým, aké povzbudenie napísať na našu diecéznu stránku, pre čitateľov týchto riadkov.

Nebojte sa! Otec nás z lásky stvoril, Syn nás z lásky zachránil, Duch nás z lásky vedie.

Nebojte sa! Lebo motívom konania nášho Boha je láska. A jeho cieľom je náš večný život s ním v radosti neba.

Nebojte sa! „Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: ‚Abba, Otče!‘“ (Rim 8, 15).

Keď v sebe objavím nejakú formu strachu, často za ním objavím aj to, že som zabudol na lásku môjho Boha ku mne, že Boh sa v mojich očiach stal menším, slabším ako daná situácia či nejaký človek.

Dnes je slávnosť Najsvätejšej Trojice. Stvoriteľ, Vykupiteľ a Tešiteľ. Tak prečo sa mám báť, keď všetko jeho konanie sa ma bytostne dotýka a smeruje k môjmu večnému šťastiu?

Ak si nespokojný so sebou, ak ťa niekedy zachváti strach, ak sa cítiš bezmocný či neustále zlyhávaš, ak je tvoje modlitba roztržitá a deň plný sklamaní, tak možno ťa povzbudí toto video:

www.youtube.com/watch?v=CsN12_DqM_I