Oznamy 09.05.2021


COVID-19: Protipandemické opatrenia týkajúce sa slávenia bohoslužieb zostávajú zatiaľ nezmenené. Verejné slávenie bohoslužieb je možné pri dodržaní limitu 1 osoba na 15 m2. Naďalej platia ostatné podmienky (respirátor, odstup najmenej 2 metre, šachovnicové sedenie v každej druhej lavici, dezinfekcia).

Bohoslužby. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Budú pridané sväté omše o 7:05, 12:15 a 17:20. Večerná svätá omša o 17:20 bude streamovaná. Ostatné dni budú v bežnom režime, v sobotu večer 19:25 a v nedeľu sú navyše omše o 11:45 pre seniorov a večer o 18:30. Priamy prenos nedeľnej omše o 10:00 bude aj budúcu nedeľu. Pri svätých omšiach sa striedajte, ak ste na omši v týždni, nechajte v nedeľu miesto iným, ak máte miesto v nedeľu, budúci týždeň prenechajte možnosť ostatným.

Prihlasovanie na svätú omšu. Prihlasovanie na omše v týždni spúšťame v sobotu večer, na nedeľné omše sa môžete prihlásiť v nedeľu večer alebo v pondelok.

Deň Pána: Dnes (nedeľa) popoludní o 17:00 pozývame na online stretnutie Deň Pána.

Deň matiek: Dnešný deň je aj dňom matiek. Nezabúdajme na ne v našich modlitbách a poďakujme im za ich lásku a obetavosť. Vďaka patrí aj našej nebeskej matke Márii, ktorú si v mesiaci máj zvlášť uctievame. 

Prosebné dni: Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

Novéna k Duchu Svätému. Od piatku tohto týždňa začína aj novéna pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Emil Papšo a Michaela Martiniaková, obaja zo Skalitého. Prosíme o modlitby za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme skupine č. 26 za upratovanie kostola a milodar 100€. V budúcom týždni prosíme o službu skupinu č. 1 (u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou).

Biblický kvíz: Máme za sebou posledné kolo farského biblického kvízu. Výhercovia sú tentokrát až dvaja, obaja budú kontaktovaní emailom.

Zbierka: Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.