Oznamy 30.05.2021

 
COVID-19: Pre náš okres zostávajú v tomto týždni protipandemické opatrenia nezmenené. Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v I. stupni varovania (ružová) je možné pri dodržaní limitu 1 osoba na 15 m2. Naďalej platia všetky ostatné podmienky (respirátor, odstup najmenej 2 metre, šachovnicové sedenie v každej druhej lavici, dezinfekcia).

Zbierka na masmédiá: Do celoslovenskej zbierky na masmédia prispela naša farnosť sumou 415€, viacerí ste využili možnosť poslať príspevok priamo šekom. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Okenice: Kostolná veža dostala nové okenice, ďakujeme dobrovoľníkom za pomoc.

Bohoslužby: Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, sväté omše budú ráno, na obed a večer. V nedeľu bude Prvé sväté prijímanie, preto sväté omše o 08:30, 10:00 a 11:45 nebudú. Priamy prenos omše bude vo štvrtok o 17:20 (Božie telo) a v nedeľu o 09:00 a 10:45 (Prvé sväté prijímanie).

Upratovanie kostola: Ďakujeme skupine č. 3. za upratovanie kostola a milodar 100€. Upratovanie a výzdobu v budúcom týždni zveríme rodinám prvoprijímajúcich.

Očkovanie: Farnosti dekanátu dostali list z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci s poďakovaním a pochvalou: „Z výsledkov získaných pri vykonávaní štátneho zdravotného dozoru možno konštatovať, že ste významnou mierou prispeli k zabezpečovaniu opatrení zabraňujúcich ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19.“ A zároveň prosia, aby sme vám pripomenuli možnosť zaočkovať sa a chrániť tak seba aj ostatných. Pripomínam, že Cirkev vo svete i na Slovensku zaujala k očkovaniu jasné pozitívne stanovisko, vyzdvihla jeho dôležitosť, dementovala niektoré falošné správy a povzbudzuje k nemu.

Sčítanie obyvateľstva: V zmysle požiadavky KBS povzbudzujeme veriacich, ktorí sa nestihli zapojiť do elektronického sčítania obyvateľstva, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha už len do 13.06. Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným úradom a tam sa sčítať, alebo zavolať na obecný úrad a požiadať o asistenta. Služba asistenta je úplne bezplatná a nič sa pri nej nepodpisuje, len dajte pozor na podvodníkov, asistent príde len na požiadanie a musí sa preukázať. Vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre obec i pre Cirkev.

Objav svoju farnosť. Do 25.07. prebieha na sociálnych sieťach kampaň Objav svoju farnosť. Kampaň je zameraná na mladých ľudí a jej cieľom je, aby mladý človek upriamil svoju pozornosť na farnosť ako na miesto odkiaľ pochádza a kam sa vracia, kde čerpá ale aj kde je požehnaním.