Nedeľné zamyslenie 06.06.2021

28. Boh hľadá (10. nedeľa v Cezročnom období)

Prvé čítanie dnešnej nedele mi vždy, keď ho počujem či čítam, pripomenie niečo ako inscenáciu tej udalosti. Ani nie obrazom, ale hlasom. Hlasom Boha. „Adam, Adamko, kde si? Adaaaaaam!“ Hlas zlomený, lebo Boh vie, že sa stalo niečo veľmi bolestné. Hlas zhrozený, lebo Boh vie, že sa stalo niečo strašné. To nebolo volanie otca na syna, ktorého práve potrebuje, no nevidí ho: „Adam, kde si? Poď sem!“ Nie, to bol nárek, nárek Boha, lebo vrchol jeho diela – človek – sa ho začal báť. Človek uveril klamstvu nepriateľa. 

Skús si ten Boží hlas predstaviť, volaj nahlas jeho slová. Možno ti to vženie slzy do očí a spoznáš – úplne bytostne – zlobu aj toho najmenšieho svojho hriechu. Môj hriech zlomil Otcovi srdce. Môj hriech spôsobil, že môj Otec nariekal. Môj Boh plakal, keď som sa skryl tým, že som si vybral inú cestu, nie s ním.

Keď si toto všetko predstavíš a zakúsiš, potom je celkom pochopiteľný text 130. žalmu: „Z hlbín volám k tebe, Pane...“ Z hlbín, kde som stratený, kde je tma, kde som spútaný, kde niet cesty. Ale je nádej. Lebo viem, že kdesi na mňa volá Boh a hľadá ma...

Preto tento žalm obsahuje vyznanie viery, ktoré sa môže stať tvojou strelnou modlitbou: „... u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie“ (v. 7b). Vždy, keď v sebe pocítiš tmu, keď hriech obalí tvoje srdce a chceš sa od hanby skryť aj pred Bohom, volaj: „U Pána je milosrdenstvo.“

Teológia hovorí, že Boh už všetko povedal vo svojom Synovi. Má pravdu, Boh už povedal všetko, čo potrebujeme pre našu spásu. Ale som presvedčený, že zároveň stále hovorí. Ku každému z nás osobne. Možno práve dnes kričí do tmy, kde si sa skryl: „Adam, Adamko, kde si?“ Vlož do tohto volania svoje meno a uver, že Boh ťa hľadá. Nie aby trestal, ale aby zachránil. Veď vlastného Syna dovolil umučiť, aby sme my žili...

Ak žiješ vo svetle, ak ťa Boh už našiel, ak si v jeho náručí, pozri sa na ľudí, ktorí sú ti blízki, či niekto z nich nie je stratený. Či Boh aj cez teba nechce volať na toho človeka: „Ferko, Zuzka, Paľko, Martuška... kde si?“ Volať so zlomeným srdcom, zo srdcom uboleným, ale zároveň srdcom plným dôvery. Lebo keď Boh hľadá, Boh aj nájde. Buď mu pomocníkom v hľadaní stratených...