Nedeľné zamyslenie 13.06.2021

29. Plný sviežosti (11. nedeľa v Cezročnom období)

Mám dojem, že dnešné texty sú o zázrakoch. O plodnom konáriku z vrcholca cédra. O starobe, ktorá je úrodná (veľmi sa mi páči český preklad – šťavnatá) a plná sviežosti. O semienku, ktoré klíči a rastie... a prináša úrodu.
Nám sa môžu zdať niektoré procesy v prírode samozrejmé a nevidíme zázrak. No vari nie je za všetkým Boh? Veď žijeme vo viere. Žijeme podľa toho, čo veríme, nie podľa toho, čo vidíme (tak znie iný preklad verša 2 Kor 5, 7). 
Vedie ma to k túžbe svätiť túto nedeľu – nie len tým, že budem (ak sa nevojdem do počtu podľa platných obmedzení, možno nebudem) na svätej omši, ale že si budem všímať „maličkosti“ okolo seba a vidieť v nich Božie zázraky. Tie, ktoré dávajú šťavu môjmu životu viery.
Spomínam si na svojho otca. Možno som tu už o ňom písal. Už bol dôchodca, keď objavil modlitbu Liturgie hodín. Jeho najobľúbenejším žalmom sa zakrátko stal práve dnešný, deväťdesiaty druhý. Tešilo ho, že aj v starobe môže byť napriek chorobe a telesnej slabosti plný sviežosti. Vnímal, ako ho Boh v jeho vetchosti každý deň nejakým spôsobom vedie k radosti a pokoju. Vnímal (a možno ešte viac jeho vnúčatá), že práve týmto svojím postojom k životu prináša úrodu tým, ktorí okolo neho žili. 
Možno očakávaš, že tvoja viera by mala byť silnejšia, väčšia, smelšia, razantnejšia, účinnejšia... Nečakaj na to. Dnes ži s Bohom tak, ako to vieš. Teš a raduj sa zo zázrakov, ktoré okolo teba koná. Možno práve táto drobná zmena zmýšľania bude tým „odlomením konárika“, ktorý Boh kdesi zasadí (možno v niekom v tvojej rodine, koho vnímaš ako odpísaného) a bude z neho veľký strom. Možno tvoj dnešný úžas nad drobným kvietkom, ktorý vyjadríš pred svojimi blízkymi, bude pre nich zasiatím semienka, ktoré raz prinesie bohatú úrodu v generácii tvojich vnukov či pravnukov.
Nežiaľ, že si bezmocný, neschopný, zbytočný... Lebo tvoj Boh taký nie je. Tvoj Boh je Bohom zázrakov. Tak aj ty s ním buď človekom plným zázrakov – „ešte aj v starobe budú úrodní a plní sviežosti...“