Personálne zmeny vo farnosti

Z rozhodnutia otca biskupa Tomáša dochádza k 01.07. v našej farnosti k personálnym zmenám. Pán biskup vymenoval za nového administrátora farnosti vdp. Martina Danišku. Doterajší farár Jozef Možiešik odchádza z farnosti a bude pôsobiť na Diecéznom katechetickom úrade v Žiline.

ThLic. PaedDr. Martin Danišek (*1982) pochádza z Trnového a kňazom je od roku 2012. Pred štúdiom teológie pôsobil ako učiteľ biológie na strednej škole. V rokoch 2012 - 2014 bol v pastoračnej službe ako kaplán farnosti Žilina-Vlčince, potom (2014 - 2019) pokračoval v štúdiách v Ríme. V súčasnosti je kaplánom farnosti Žilina-Mesto a duchovným správca Spojenej školy Kráľovnej pokoja a Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v Žiline.

ThLic. Jozef Možiešik, PhD. (*1979) pochádza zo Štiavnika a kňazom je od roku 2005. Po vysviacke pôsobil vo farnostiach Rajec, Raková a Žilina-Mesto a v duchovnej službe pre Cirkevnú základnú školu Romualda Zaymusa v Žiline. Do farnosti Skalité nastúpil v roku 2015 ako farský administrátor a v roku 2019 za farára. S účinnosťou od 1. júla 2021 je menovaný za riaditeľa Diecézneho katechetického úradu.

Farári a farskí administrátori v Skalitom

31. Martin Danišek (2021-
30. Jozef Možiešik (2015-2021)
29. Anton Duník (2010-2015)
28. Pavol Mitaš (1997-2010)
27. František Cvacho (1991-1997)
26. František Kvašňovský (1986-1991)
25. Ondrej Sandanus (1974-1986)
24. Peter Černo (1938-1974)
23. Jozef Randík (1921-1938)
22. Rudolf Fundárek (1919-1921)
21. Jozef Badík (1878-1919)
20. Juraj Prokša (1875-1878)
19. Pavol Adamovič (1874-1875)
18. Andrej Bednár (1871-1874)
17. Štefan Kavec (1856-1871)
16. Štefan Rúčka (1855-1856)
15. Ján Loha (1854-1855)
14. Andrej Radlinský (1848-1854)
13. Ján Úžik (1844-1848)
12. Ján Linek (1830-1844)
11. Michal Žák (1829-1830)
10. Štefan Gombár (1808-1829)
9. Ján Slušný (1807-1808)
8. Tomáš Počarovský (1805-1807)
7. Ladislav Rázga /Rázgha/ (1798-1805)
6. Andrej Gombár (1784-1798)
5. Štefan Galbovič (1776-1784)
4. Ján Čulík /Czulik/ (1775-1776)
3. Jozef Otrokóci /Otrokóczy/ (1772-1775)
2. Lukáš Pažický (1754-1761)
1. Mikuláš František Kalužaj /Kalusai/ (1750-1754)

Kapláni v Skalitom

38. Štefan Richtárik (2020- 
37. Alojz Mičieta (2019-2020)
36. Miroslav Klobučník (2015-2019)
35. Stanislav Duník (2012-2015)
34. Radovan Petrek (2011-2012)
33. Pavol Klimek (2008-2010)
32. Peter Michalov (2006-2008)
31. Stanislav Caránek (2004-2006)
30. Milan Kozák (2002-2004)
29. Jaroslav Tarhaj (2001-2002)
28. Jozef Sudor (2000-2001)
27. Ferdinand Martiš (1974)
26. Blažej Trulík (1970-1974)
25. Filip Zuščák (1969-1970)
24. Ján Bohušík (1957-1969)
23. Anton Domin (1954-1957)
22. Ladislav Belás (1953-1954)
21. Ján Čierny (1952-1953)
20. Celestín Mikunda (1950-1951)
19. Imrich Kšíňan (1942-1950)
18. Michal Pružina (1940-1942)
17. Elemír Štrbavý (1938-1939)
16. Peter Černo (1937 -1938)
15. Štefan Benko (1937)
14. Ferdinand Foltán (1935-1936)
13. Michal Borčin (1934-1935)
12. Štefan Samák (1934)
11. Andrej Patka (1933)
10. Fudolf Fundárek (1918-1919)
9. Vojtech Dornič (1917-1918)
8. Augustín Mišík (1913-1917)
7. Gejza Duboš (1907-1913)
6. Ján Briestenský (1905-1907)
5. Karol Záškvara (1904-1905)
4. Štefan Mičko (1901-1904)
3. Václav Bauer (1899-1901)
2. Karol Mišík (1898-1899)
1. Jozef Opatovský (1896-1898)

Kňazi z našej farnosti

Stanislav Kocúr (nar. 1977, ord. 2007)
Jozef Tomica (nar. 1975, ord. 2000)
Róbert Stenchlák (nar. 1973, ord. 1998)
Jána Vrana (nar. 1968, ord. 1991)
Michal Časnocha (nar. 1920, ord. 1943)
Michal Čanecký (nar. 1911, ord. 1938)
Vincent Kráľ (nar. 1903, ord. 1928)