Exámen – ignaciánske spytovanie svedomia


Čo je spytovanie svedomia?

Ako sa ho modliť?
Je pre mňa užitočné?

Katechizmus našej Cirkvi uvádza: “Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.” 

Spytovanie svedomia je osobitým spôsobom spojené s Ignácom Loyolským (1491-1556), pretože on ho hojne využíval a majstrovsky ho učil iných, hoci existovalo i pred ním a nie je výlučne jeho objavom. Ignaciánske spytovanie sa nazýva exámen. Slovo exámen je latinského pôvodu, pomenúva záverečnú skúšku na konci školského roku, resp. prísne vypytovanie, vypočúvanie. V našom prípade teda vypočúvanie nášho vlastného svedomia sebou samým. 

Exámen je obzretím sa za prežitým dňom, slovom vďaky za všetko dobré, prosbou o odpustenie všetkého zlého a školou ako hľadať a nachádzať Boha prítomného v našom každodennom živote. Možno ho teda zhrnúť do osnovy s úvodom, piatimi bodmi, ku ktorým patrí vďačnosť, prosba o milosť poznania, spomienka, odpustenie, obnova a záverom.


Pohľadaj si pokojné miesto, kde nebudeš najbližšiu štvrťhodinku rušený. Začni stíšením sa.

Uvedom si, že sa v modlitbe chystáš rozprávať s Bohom. Pokloň sa jeho svätej prítomnosti.

Svoj rozhovor s ním začni v jeho mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pripomeň si, že Pán je Stvoriteľom všetkých vecí a že všetko čo máš, je jeho darom pre teba. Aj dnešný deň ti daroval on.


Poďakuj mu, vlastnými slovami, ako priateľ priateľovi ďakuje za dar.

Ak je niečo, za čo by si chcel dnes Bohu zvlášť poďakovať, urob tak teraz.


S vďakou na perách, popros teraz dobrého Boha o jeho svetlo, aby si sa vedel v pravde obzrieť za prežitým dňom a aby si vedel v prežitom nájsť stopy jeho láskavej starostlivosti o teba.


V spomienke sa vráť ku všetkému, čo si dnes prežil,… tak, akoby si pozeral film o sebe samom. Začni tým, ako si dnes vstal. Vráť sa tam, kam ťa dnes zaviedli tvoje povinnosti,… tam, kde si dnes strávil svoj voľný čas. Pripomeň si tváre ľudí, ktorých si dnes stretol,… všetko to, čo ťa dnes potešilo, milo prekvapilo,…pripomeň si aj to, čo ťa dnes zaskočilo, znepokojilo, alebo sklamalo. Ak si našiel niečo, za čo si Bohu ešte nepoďakoval, urob tak teraz.


Za chvíle dňa – za myšlienky, slová a skutky – v ktorých si dnes nebol verný svojmu kresťanskému povolaniu, pros milosrdného Boha, aby ti odpustil!


Napokon, popros dobrého Stvoriteľa – ako priateľ priateľa – aby požehnal tvoj zajtrajší deň,… aby si ho v múdrosti a sile Ducha Svätého prežil na jeho väčšiu slávu.


Na záver sa modli: Otče náš, ktorý si na nebesiach,…

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

O spytovaní svedomia je tento text, tu sme sa tiež mohli dozvedieť ako sa ho modliť. A odpoveď na otázku Či je užitočné? - si musíte dať už sami. 

Prajeme veľa požehnaný čas modlitby.

Ďalšie informácie: 

https://www.slovoplus.sk/spytovanie-svedomia-ocami-lasky/  

https://jezuiti.sk/duchovne-cvicenia/modlit-sa-ignaciansky/

https://jezuiti.sk/ignaciansky-examen/

https://www.zivotopisysvatych.sk/ignac-z-loyoly/

https://www.dobrakniha.sk/index.php?route=product/product&product_id=1264