Oznamy 01.08.2021


Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame ruženčiarov na spoločnú modlitbu.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v propiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť.  Spovedanie chorých v tomto týždni nebude, navštívime ich až budúci mesiac.

Porciunkulové odpustky: V pondelok (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej: V túto sobotu (7. 8.) je pozvaný náš dekanát Čadca sláviť Fatimskú sobotu v Rajeckej Lesnej s našim otcom biskupom Tomášom. Kto by mal záujem ísť, môže sa zapísať v sakristii. V prípade, že by sa prihlásilo viac ľudí, išli by sme spoločným autobusom zo Skalitého. Prihlásiť sa môžete po svätých omšiach v sakristii najneskôr do utorka (3.8.).

Upratovanie kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 11 za upratovanie, výzdobu a milodar 50€. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 12. (u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka).

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti prijať Miroslav Grochal zo Skalitého a Jana Koperová z Oščadnice.  Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Pozvanie stať sa dobrovoľníkom: Organizátori národnej púte v Šaštíne pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Pred-registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk. Dobrovoľníci môžu podať pomocnú ruku a prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

On je živý: Komunita Emanuel organizuje už 26. rok stretnutie On je živý. Ide o víkendové stretnutie (10-12. 9.2021) pre 100 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde majú možnosť zažiť praktické workshopy, skupinky zdieľania, sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj  evanjelizáciu v Banskej Bystrici. Potrebné informácie nájdete na stránkach https://www.onjezivy.sk/  a https://www.emanuel.sk/.

Časopisy: Vyšlo nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. Nájdete ho na stojane vzadu v kostole.