Svetový deň starých rodičov a seniorov


Svätý otec František vyhlásil na budúcu nedeľu t. j. 25. júla Svetový deň seniorov. V tento deň sa odporúča návšteva starých ľudí. Deti a vnúčatá v rodinách môžu navštíviť svojich starých rodičov. Mladí z farností a cirkevných spoločenstiev nech vyhľadávajú osamelých starších ľudí vo svojom okolí a zvestujú im motto tohtoročného svetového dňa: „Ja som s tebou po všetky dni.“ Počas návštevy sa môžu spoločne pomodliť, darovať kvet alebo malý darček, či prečítať pápežovo posolstvo. Môžu tiež sprevádzať seniorov na svätú omšu vo farnosti z príležitosti svetového dňa, prípadne zabezpečiť pre nich dopravu. Návšteva starších ľudí je spôsob, ako im pomôcť prekonávať osamelosť a rezignáciu.
V našej farnosti budeme budúcu nedeľu o 07:05 sláviť svätú omšu za všetkých seniorov našej farnosti.
Zároveň v túto nedeľu o 15:00 bude pietna spomienka na seniorov, ktorí zomreli v dôsledku koronavírusu. Spoločne sa stretneme pri kríži na cintoríne a pomodlíme sa spolu Korunku k Božiemu milosrdenstvu za ich spásu.