Oznamy 22.08.2021Zmena času sv. omše: Tento týždeň v stredu bude sv. omša slávená nie večer, ale ráno o 7:05.

Návšteva pápeža Františka: Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa sv. omše s pápežom Františkom, nech sa prídu nahlásiť po sv. omši do sakristie. Išli by sme spoločne na sv. omšu do Šaštína dňa 15.09.2021. Zúčastniť sv. omše sa môžu iba plne zaočkovaní veriaci. K účasti na slávnosti je potrebné sa zaregistrovať na oficiálnych stránkach slávnosti www.navstevapapeza.sk

Púť členov ružencového bratstva: V sobotu 28.8.2021 budeme putovať k Panne Márii na Živčákovu. Odchod je o 7:00 od Kožákovho mosta. Návrat je približne o 16.00. Záujemcovia sa môžu prihlasovať po sv. omši v sakristii.

Farská pastoračná rada: V piatok 27.08.2021 o 19.00 hod. sa uskutoční zasadanie farskej pastoračnej rady na farskom úrade.

Modlitba k Duchu Svätému: Po skončení sv. omše si môžete vziať obrázok s modlitbou k Duchu Svätému, ktorú sa budeme modlievať pred každou sv. omšou a ktorou budeme vyprosovať všetky potrebné milosti pre našu farnosť.

Poďakovanie: Ďakujeme pánovi Jozefovi Mikulovi a Vladimírovi Lysičanovi za opravu kanalizácie a výmenu elektroinštalácie v suteréne farského úradu.

Upratovanie kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 14 za upratovanie a výzdobu kostola a milodar 50€.V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 15. (Čanecký potok, Briežok).

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Zelník z Čadce-Kýčerky a Jana Tabačárová zo Skalitého, Lukáš Kubica z Čierneho a Lucia Čanecká zo Skalitého. Jakub Gavlák zo Skalitého a Ľuboslava Pavlíková z Čierneho. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.