Oznamy 29.08.2021


Návšteva pápeža Františka: Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa sv. omše s pápežom Františkom, nech sa prídu nahlásiť po sv. omši do sakristie. Išli by sme spoločne na sv. omšu do Šaštína dňa 15.09.2021. Zúčastniť sv. omše sa môžu iba plne zaočkovaní veriaci. K účasti na slávnosti je potrebné sa zaregistrovať na oficiálnych stránkach slávnosti www.navstevapapeza.sk

Začiatok školského roka: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta oznamuje, že školský rok sa začína vo štvrtok 2. septembra svätou omšou o 8,30 hod. vo farskom kostole. Prosíme všetkých žiakov, aby sa zhromaždili po triedach o 8,15 hod. na námestí pred budovou školy pre ročníky1- 4. Na svätú omšu pôjdu v sprievode svojich triednych učiteľov. Žiaci prvého ročníka so svojimi rodičmi prídu na sv. omšu do kostola o 8,30 hod. Prosíme prváčikov, aby si so sebou priniesli školskú tašku a peračník. Na začiatok školského roka budeme vyprosovať pri všetkých sv. omšiach potrebné dary Ducha Svätého pre našich žiakov, študentov i učiteľov.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. Počas dňa v tento piatok navštívime aj chorých.

Adorácia: V stredu od 16:20, pred svätou omšou, bude adorácia Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Upratovanie kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 15 za upratovanie a výzdobu kostola a milodar 50€. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 16. (od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla).

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Michal Lipták zo Starej Bystrice a Romana Čanecká zo Skalitého, Aleš Vlk z Rtýn pod Krkonoší a Marianna Koperová zo Skalitého. Alexander Chromiak zo Skalitého a Kristína Špiláková zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.