Príď, Duchu Svätý

 


Milí moji farníci,

spomínam si, ako som raz čítal jednu knihu s názvom Zabudnutý Boh (Forgotten God). Táto kniha rozpráva o Duchu Svätom, ktorý je akosi na okraji záujmu. Spomíname si na túto osobu raz v roku na slávnosť Turíc a potom počas roka naňho často zabúdame. Vždy, keď som čítal vo Svätom Písme výzvy, aby sme milovali Pána celým srdcom, svojho blížneho a dokonca i seba samých, pýtal som sa Pána, kde vziať takúto lásku. Poznám biedu svojho srdca, Pán o nej určite vie, a predsa si od mňa žiada milovať na každom kroku. Raz, keď som si čítal Bibliu, narazil som na jeden citát, ktorý mi dal odpoveď na moju otázku. Stálo tam: ,,Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ Vtedy som pochopil, že ak mám naplniť Pánov príkaz lásky bez Ducha Svätého to nepôjde, lebo On je ten, ktorý môže priniesť ako dar lásku tam, kde chýba. Od momentu tohto poznania sa modlím každý deň k Duchu Svätému jeden starobylý hymnus, ktorým ho zvolávali kresťania počas stáročí. Teraz sa ho zvlášť modlím za Farnosť Skalité, aby v nej nikdy nechýbal dar lásky a aby jeho tajomný oheň plápolal v našich srdciach. Tento hymnus som dal vytlačiť na obrázok, ktorý si môžete vziať v kostole. Teraz sú moderné rôzne výzvy, ľudia sa oblievajú ľadovou vodou, tancujú na rôzne pesničky. Aj ja ponúkam jednu farársku výzvuJ. Kto bude chcieť môže sa pripojiť ku mne. Výzva spočíva v tom, že sa raz za deň pomodlíme tento hymnus za našu farnosť, za dar lásky, ktorá ako píše sv. Pavol „všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.“ Modlitba trvá pár sekúnd. Sú to ale sekundy, ktoré dokážu zmeniť všetko.

Pridá sa niekto?

                                                                                                                         farár Martin