Púť na Živčákovú

 


Dňa 28.08.2021 bola sobota a mnohí z nás sa na tento deň veľmi tešili, pretože po viac ako dvoch rokoch sme ako „ruženčiari“ zase mohli putovať k našej nebeskej matke Panne Márii na Živčákovú horu.
S požehnaním a povzbudením pána farára sme spoločne smerovali na naše obľúbené miesto. S modlitbou na perách a prosbami v srdci sme šťastne dorazili do cieľa. Zúčastnili sme sa sv. omše v kostole Panny Márie Matky Cirkvi. Aktívne sme sa zapojili do sv. omše a obohatili ju spoločným spevom. Nezabudnuteľné sa nám stali slová pátra Ondreja, ktorý nadviazal na slová sv. evanjelia o dare získaných talentov. Hlboko nám v ušiach ešte dlho budú znieť slová, že nás Boh miluje a získané talenty nemáme „zakopať“, ale rozvíjať a používať a stať sa darom pre druhých...  
Navštívili sme miesto zjavenia, predniesli svoje prosby za nás, našich kňazov, naše rodiny, za našich zosnulých členov spoločenstva, farnosť. Po krátkom občerstvení  a spoločnej záverečnej modlitbe sme sa vracali späť. Nezabudli sme si načerpať osviežujúcu vodu z liečivých prameňov. 
Počas spiatočnej cesty autobusom sme ďakovali modlitbou i spevom a povzbudili sme sa príbehom uzdravenia na príhovor Panny Márie Turzovskej. Bol to veľmi pokojný a príjemne strávený čas a ako sa vyjadrili niektorí pútnici, cítili sme sa ako v nebi... 
Ďakujeme pánovi farárovi za milú spoločnosť a účasť na našej púti, Pánu Bohu a Panne Márii za tento deň, za príjemné počasie i za všetky milosti, ktoré sme prijali a mohli priniesť do našich rodín a našej farnosti. Už teraz sa tešíme na ďalšiu... 

Marta Brázdová