Nikodémova noc
Nikodém je biblická postava Nového Zákona. Stretneme sa s ním trikrát v Jánovom evanjeliu. Bol to farizej, popredný muž medzi Židmi, ktorý navštívil Ježiša, aby mu položil niekoľko otázok. Nikodém prišiel za Ježišom v noci a oslovil ho: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“  Jn 3,1-9

Ponúkame všetkým pracujúcim, ktorí pracujú na dlhé zmeny, všetkým, ktorým okolnosti neumožňujú prísť sa vyspovedať cez pracovný týždeň, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo rozhovoru i vo večerných hodinách. Kostol bude otvorený každú stredu od 20:00 do 22:00. Bude vystavená Sviatosť oltárna k tichej poklone a vždy bude v kostole prítomný kňaz pre možnosť sv. spovede, rozhovoru alebo modlitbu príhovoru. Tento čas je k dispozícii aj veriacim, ktorí by chceli stráviť čas v tichej nočnej poklone. Neváhajte prísť a klásť otázky. Sme tu pre Vás.

                                                                                                                                                     Vaši kňazi