Oznamy 05.09.2021

Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Návšteva pápeža Františka: Odchod autobusu na sv. omšu do Šaštína bude dňa 15.09.2021 o 03:30 od Kožákovho mosta. Cena na osobu je 10 eur, ktoré vyzbierame v autobuse.

Eucharistický kongres: Otec biskup Tomáš Galis vyzýva veriacich svojej diecézy, aby sa duchovne spojili dňa 11.09.2021 formou adorácie s Eucharistickým kongresom, ktorý sa koná v Budapešti. V našej farnosti budeme mať adoráciu na tento úmysel v sobotu po večernej sv. omši.

Rekolekcie: Dňa 09.09.2021 sa uskutočnia rekolekcie čadčianskeho dekanátu vo Farnosti Čadca-mesto. Sv. omša začne o 11.00 v kostole sv. Bartolomeja.

Hody na Kudlove: na budúcu nedeľu 12.09.2021 budeme sláviť patrocínium kaplnky na Kudlove. Slávnostná sv. omša bude o 11.00 hod. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude prefekt kňazského seminára v Nitre vdp. Mgr. Tomáš Pavlík. Stretneme sa spoločne o 10.00 pri kostole a budeme putovať v procesii smerom ku kaplnke. Z tohto dôvodu nebude sv. omša vo farskom kostole o 10.00.

Upratovanie kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 16 za upratovanie a výzdobu kostola a milodar 50€. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 17. (od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov).

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Dušan Olšovský z Farnosti Čadca a Erika Krupcová z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Časopisy: Vyšlo nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza. Nájdete ho na stojane vzadu v kostole.

Muštovanie: Záhradkársky zväz v Skalitom oznamuje občanom, že muštovanie začína dňa 11.09.2021.
Muštovať sa bude:
  • každú stredu v čase 14:00-18:00 hod.
  • každý piatok v čase 14:00-18:00 hod.
  • každú sobotu v čase 08:00-16:00 hod.
Objednať sa môžete u pána Šmatlavu na tel. čísle 0948 039 930.