Oznamy, 19.09.2021

 COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v stupni ostražitosti (oranžová), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. Presné inštrukcie ohľadom kapacity a možnosti slávenia nájdete na plagátikoch, ktoré sú vyvesené vo výveske a na dverách kostola. V kostole je povinné rúško alebo respirátor. Prosíme všetkých o zodpovednosť a vzájomnú ohľaduplnosť a o dodržiavanie odporúčaní epidemiológov. Pokiaľ máte príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, teplota, nádcha), prosíme, aby ste ostali doma. O opatreniach vás budeme priebežne informovať.

Poďakovanie: Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!


Zbierka na Kubu: Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

Zbiera na seminár: dnes sa uskutoční zbierka na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, kde sa na kňazstvo pripravujú kandidáti z našej diecézy.

Misijné združenie Ducha Svätého: V pondelok po sv. omši bude stretnutie členov misijného združenia Ducha Svätého na spoločných modlitbách.

Celodenná adorácia: Každú stredu bude bývať v našej farnosti celodenná tichá adorácia. Začne po rannej školskej sv. omši a bude pokračovať až do večernej sv. omše. Povzbudzujeme vás, aby ste počas dňa využili chvíľu zastaviť sa na krátku súkromnú poklonu.

Nikodémova noc: Pre všetkých pracujúcich, ktorí pracujú na dlhé zmeny, pre všetkých, ktorým okolnosti neumožňujú prísť sa vyspovedať cez pracovný týždeň ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo rozhovoru i vo večerných hodinách. Kostol bude otvorený každú stredu od 20:00 do 22:00. Bude vystavená Sviatosť oltárna k tichej poklone a vždy bude v kostole prítomný kňaz pre možnosť sv. spovede, rozhovoru alebo modlitbu príhovoru. Tento čas je k dispozícii aj veriacim, ktorí by chceli stráviť čas v tichej nočnej poklone. Prosíme, aby tento priestor nevyužívali veriaci, ktorí môžu využiť riadny čas vysluhovania sv. zmierania.

Birmovanci: V sobotu 25.09.2021 o 10:00 pozývame birmovancov na stretnutie a liturgický nácvik.

Deviatnik: V piatok začneme modlitbu deviatnika k Duchu Svätému za našich birmovancov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 18 za upratovanie a výzdobu kostola a milodar 250 €.V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 19. (Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka).

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Plaček z Oščadnice a Ivana Serafínová z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich manželov.

Záhradkári: Záhradkársky zväz v Skalitom oznamuje občanom, že výstava ovocia a zeleniny sa uskutoční dňa 26.09.2021 v Základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta (1-4). Výstava sa uskutoční, pokiaľ to dovolí pandemická situácia. Svoje výpestky si prineste v sobotu 25.09.2021 v čase od 13:00 do 16:00 hod. Vyzdvihnutie výpestkov po výstave bude v pondelok do 12:00 hod.