Oznamy, 26.09.2021

COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v prvom stupni ohrozenia (červená), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V červenej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime základ. V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim OTP, v nedeľu ráno o 7.00 iba pre plne zaočkovaných, sv. omša o 8:30 bude pre režim OTP a sv. omša o 10:00 bude bývať v exteriéri, v amfiteátri pre režim základ-neočkovaní. Sme povinní evidovať zoznam účastníkov. V predsieni bude krabica, do ktorej hodíte lístok s vašim menom a telefónnym číslom. Lístky sa budú archivovať 14 dní. V kostole je povinný respirátor. Prosíme všetkých o zodpovednosť a vzájomnú ohľaduplnosť a o dodržiavanie odporúčaní epidemiológov. Pokiaľ máte príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, teplota, nádcha), prosíme, aby ste ostali doma. O opatreniach vás budeme priebežne informovať.

Školská sv. omša: Kvôli predpisom školského covid automatu prosíme veriacich, aby sa nezúčastňovali tejto sv. omše, nakoľko ide o akciu, ktorá sa koná v rámci vyučovania a nie je povolené, aby sa skupiny žiakov miešali s veriacimi.

Zbierka na Kubu: Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na dnešnú nedeľu vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na túto nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

Modlitba ruženca: V piatok začína mesiac október-mesiac ruženca Panny Márie. Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe posv. ruženca, ktorý sa spoločne modlievame pred sv. omšou. Počas mesiaca október môžu získať úplné odpustky tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine. Na získanie odpustkov stačí štvrtina celého ruženca t.j. 5 desiatkov. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a modlitba na úmysel a za zdravie Sv. Otca.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime 29.10.2021 t.j. ku koncu mesiaca pred dušičkovými sviatkami, aby mohli aj oni vyprosovať plnomocné odpustky pre svojich zosnulých.

Prvá sobota: Pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, ktorej bude predsedať kňaz a ktorá začne o 6:25 hod.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná zbierka sa budúcu nedeľu ruší z dôvodu zbierok v predchádzajúce nedele. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Celodenná adorácia: Každú stredu bude bývať v našej farnosti celodenná tichá adorácia. Začne po rannej školskej sv. omši a bude pokračovať až do večernej sv. omše. Povzbudzujeme vás, aby ste počas dňa využili chvíľu zastaviť sa na krátku súkromnú poklonu.

Nikodémova noc: Pre všetkých pracujúcich, ktorí pracujú na dlhé zmeny, pre všetkých, ktorým okolnosti neumožňujú prísť sa vyspovedať cez pracovný týždeň ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo rozhovoru i vo večerných hodinách. Kostol bude otvorený každú stredu od 20:00 do 22:00. Bude vystavená Sviatosť oltárna k tichej poklone a vždy bude v kostole prítomný kňaz pre možnosť sv. spovede, rozhovoru alebo modlitbu príhovoru. Tento čas je k dispozícii aj veriacim, ktorí by chceli stráviť čas v tichej nočnej poklone. Prosíme, aby tento priestor nevyužívali veriaci, ktorí môžu využiť riadny čas vysluhovania sv. zmierania.

Birmovanci: V sobotu 02.10.2021 o 09:00 pozývame birmovancov a ich príbuzných na sv. spoveď. Slávnosť birmovky bude budúcu nedeľu o 10:00. Zúčastniť sa na nej môžu iba birmovanci so svojim birmovným rodičom. Sv. omša bude streamovaná cez farský kanál youtube.

Upratovanie kostola: Ďakujeme veriacim zo skupiny č. 19 za upratovanie a výzdobu kostola a milodar 150€.V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 20. (od Rucka, spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa).