Patrocínium kaplnky na KudloveI tento rok sme spoločne putovali v sprievode od farského kostola ku kaplnke na Kudlove nesúc sochu Panny Márie. Cestou sa k nám pridávali ďalší spolupútnici, aby sme o 11:00 začali sláviť svätú omšu. Z úst hlavného celebranta a slávnostného kazateľa, prefekta kňazského seminára v Nitre, vdp. Mgr. Tomáša Pavlíka, okrem iného zazneli aj slová: „Kríž je symbolom najväčšej lásky a s ňou spojenej obety...“  
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh slávnosti.