Púť do Šaštína

 


15.9.2021 sme sa aj my, ako mnohí ďalší, vybrali na púť za naším pápežom Františkom do Šaštína. Odchod farského autobusu sme mali o 3:30. Prežili sme krásny čas. Spoločne sme sa cestou modlili za Svätého Otca, najvyššieho veľkňaza Cirkvi. V Šaštíne sme stretli mnoho známych ľudí aj nášho rodáka,  kňaza Jozefa Tomicu. Tá blonďavá hlava na videu je on :-): Pápeža sa nám podarilo vidieť zblízka počas toho, ako sme putovali k areálu. Jeho fyzickú blízkosť dokumentuje video. Cestou naspäť sme ďakovali za milosť zúčastniť sa sv. omše a modlili sme sa úmysly pápeža Františka a za jeho zdravie. Tešíme sa, že aj Farnosť Skalité svojou prítomnosťou vyjadrila blízkosť a vernosť námestníkovi Krista. A keďže na stretnutí s pápežom bolo aj viacero rodín s deťmi z našej farnosti, práve im sme dali otázku: "Čo povieš na stretnutie s pápežom?"
Šimon (10) hovorí: " Super! Ultra! Mega! Bol som pri ňom veľmi blízko, skoro som sa ho dotkol. Bol som nadšený." 
Tobias (10) dodáva: "Bola to pecka! A nemyslel som si, že budem pri ňom až tak blízko!" a jeho otec uvádza, "Keď príde pápež znova, pôjdeme znova aj my!"
A ešte slová Lucky (10): „Keď sa ma rodičia opýtali, či chcem ísť na stretnutie s pápežom do Šaštína, hneď som vo svojom srdiečku pocítila, že chcem. S napätím sme očakávali, kedy príde medzi nás. Keď som ho zbadala predo mnou, mala som pocit, akoby ma prenikol šíp lásky. Bolo to nádherné, keď všetci volali Francesco a on nám žehnal. Chcem stále pociťovať Božiu lásku.“

Ďakujeme Pánovi za všetky prijaté milosti, za dar pokoja a príjemný zážitok plynúci z toľkej prítomnosti lásky, radosti, dobroty... 
Ďakujeme za všetky slová, posolstvá, ktoré sme si vypočuli od Svätého Otca Františka...

PS: Ďakujeme za ďalšie video a foto zo súkromných archívov rodín
                                                                                                                            farár Martin Danišek