Modli sa a kresliV mesiaci október sme pripravili aktivitu "Modli sa a kresli." Je venovaná deťom a ich rodičom, starým rodičom... a modlitbe posvätného ruženca.

Pri Lurdskej kaplnke v našom kostole je stojan s obrázkom Panny Márie. Sú tam aj malé obrázky s jednotlivými tajomstvami posvätného ruženca. Nevymaľovaný obrázok si vezmite domov, pomodlite sa s deťmi príslušný desiatok alebo aj celý ruženec, nechajte deti vymaľovať obrázok znázorňujúci tajomstvo ruženca a prineste ho späť do kostola k Panne Márii. 

Na plagát s Pannou Máriou tiež môžete písať svoje prosby, vďaky našej nebeskej Matke Márii. 31. októbra v nedeľu na detskej sv. omši tieto prosby a vďaky ponesieme ako obetný dar Pánovi a sv. omša bude obetovaná za všetkých, ktorí sa aktivity zúčastnia.


Ešte niečo pre dospelých. Čo píšu o ruženci v médiách:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/89825/ruzenec-vovadza-do-ticha-v-ktorom-sme-schopni-zachytit-boziu-frekvenciu

https://svetkrestanstva.postoj.sk/89624/modlitba-ruzenca-vznikla-aj-vdaka-negramotnym-mnichom-otazky-a-odpovede

https://svetkrestanstva.postoj.sk/37547/ruzenec-je-modlitbova-socialna-siet