Oznamy, 03.10.2021

 COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v druhom stupni ohrozenia (bordová), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V bordovej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime základ. V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim OTP, v nedeľu ráno o 7.00 pre režim OTP, sv. omša o 8:30 bude pre režim OTP a sv. omša o 10:00 bude bývať v exteriéri, v amfiteátri pre režim základ. Sme povinní evidovať zoznam účastníkov. V predsieni bude krabica, do ktorej hodíte lístok s vašim menom a telefónnym číslom. Lístky sa budú archivovať 14 dní. V kostole je povinný respirátor. Prosíme všetkých o zodpovednosť a vzájomnú ohľaduplnosť a o dodržiavanie odporúčaní epidemiológov. Pokiaľ máte príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, teplota, nádcha), prosíme, aby ste ostali doma. O opatreniach vás budeme priebežne informovať.

Prvá nedeľa: Dnes je prvá v mesiaci. Prvonedeľná zbierka sa dnes nekoná. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Adorácia: V stredu od 16:20, pred svätou omšou, bude adorácia Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj nočné spovedanie od 20:00 hod.

Sviečka: Nakoľko sa nám blížia dušičkové sviatky, v lurdskej kaplnke si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti. Cena za kus je 1 euro. Výťažok poputuje na projekty, ktoré súvisia s ochranou života nenarodených detí.

Zbierka: Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Birmovka: V mesiaci október sa uskutoční prihlasovanie na birmovku, prihlášku si môžete vziať v sakristii. Vyplnené prihlášky odovzdajte do konca októbra v sakristii. Na sviatosť birmovania sa pripravujú žiaci 9. ročníka ZŠ a starší.

Žilinská diecéza: Vyšlo nové číslo časopisu Žilinská diecéza, môžete si ho vziať vzadu v kostole.

Upratovanie kostola: Ďakujeme rodičom birmovancov za upratovanie a výzdobu kostola. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 20. (od Rucka, spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa).

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým , ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave slávnosti birmovky.