Oznamy, 10.10.2021

COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v druhom stupni ohrozenia (bordová), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V bordovej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime základ. V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim OTP, v nedeľu ráno o 7.00 pre režim OTP, sv. omša o 8:30 bude pre režim OTP a sv. omša o 10:00 bude bývať v exteriéri, v amfiteátri pre režim základ. Sme povinní evidovať zoznam účastníkov. V predsieni bude krabica, do ktorej hodíte lístok s vašim menom a telefónnym číslom. Lístky sa budú archivovať 14 dní. V kostole je povinný respirátor. Prosíme všetkých o zodpovednosť a vzájomnú ohľaduplnosť a o dodržiavanie odporúčaní epidemiológov. Pokiaľ máte príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, teplota, nádcha), prosíme, aby ste ostali doma. O opatreniach vás budeme priebežne informovať.

Aktivita na mesiac október: V mesiaci október sme pripravili aktivitu "Modli sa a kresli." Je venovaná deťom a ich rodičom, starým rodičom...Pri Lurdskej kaplnke v našom kostole je stojan s obrázkom Panny Márie. Sú tam aj malé obrázky s jednotlivými tajomstvami posvätného ruženca. Nevymaľovaný obrázok si vezmite domov, pomodlite sa s deťmi príslušný desiatok alebo aj celý ruženec, nechajte deti vymaľovať obrázok znázorňujúci tajomstvo ruženca a prineste ho späť do kostola k Panne Márii. Na plagát môžete písať svoje prosby, vďaky venované našej nebeskej Matke Márii. 31. októbra v nedeľu na detskej sv. omši tieto prosby a vďaky ponesieme ako obetný dar Pánovi a sv. omša bude obetovaná za všetkých, ktorí sa aktivity zúčastnia.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj nočné spovedanie od 20:00 hod.

Zbierka: Dnešnú nedeľu sa uskutoční zbierka na obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Birmovka:
V mesiaci október sa uskutoční prihlasovanie na birmovku, prihlášku si môžete vziať v sakristii. Vyplnené prihlášky odovzdajte do konca októbra v sakristii. Prihlasovať sa môžu žiaci deviateho ročníka a starší.

Sviečka za nenarodené deti:
Nakoľko sa nám blížia dušičkové sviatky, v lurdskej kaplnke si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti. Cena za kus je 1 euro. Výťažok poputuje na projekty, ktoré súvisia s ochranou života nenarodených detí.

Žalmisti
: V piatok 15.10.2021 sa uskutoční stretnutie žalmistov po večernej sv. omši v kostole.

Upratovanie kostola:
Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 20 a za milodar 200 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 21. (od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána).