Oznamy, 24.10.2021

 

COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v treťom stupni ohrozenia (čierna), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V čiernej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime OTP (max.1 osoba na 15 m2, pre náš kostol to znamená 26 ľudí). V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), v nedeľu ráno o 7.05 pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), sv. omša o 8:30 bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí). Keby sme chceli organizovať nedeľnú sv. omšu pre základ (neočkovaní), do vnútra kostola by mohla ísť iba jedna osoba na 25 m2 t. j. 15 ľudí. Mnoho veriacich by nemalo možnosť prísť, preto sme sa rozhodli, že o 10.00 nebude slávená sv. omša, ale budeme v kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorí budú chcieť (aj neočkovaní). Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase o 10.00, 10.15,10.30,10.45. Spoločne s kňazom sa pomodlíme Otče náš, prijmeme Eucharistiu a v pokoji sa rozídeme. Prosíme, aby ste využili túto možnosť a neprestali chodiť k sv. prijímaniu. Pripomíname, že veriaci nemá hriech, ak nie je možné zúčastniť sa v nedeľu osobne sv. omše pre opatrenia a okolnosti, v ktorých žijeme. Organizovať sv. omšu v amfiteátri nie je možné, nakoľko hromadné akcie sú zakázané. Stále sme povinní viesť zoznam účastníkov. V predsieni kostola bude krabica, do ktorej hodíte lístok s vašim menom a telefónnym číslom. Lístky sa budú archivovať 14 dní. V kostole je povinný respirátor. Prosíme všetkých o zodpovednosť a vzájomnú ohľaduplnosť a o dodržiavanie odporúčaní epidemiológov. Pokiaľ máte príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, teplota, nádcha), prosíme, aby ste ostali doma. Čo sa týka možnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu, v predsieni kostola budú tri krabičky s termínmi nedeľnej sv. omše, môžete si vziať lístok na danú sv. omšu a ten vám bude slúžiť ako vstupenka, ktorá sa bude pri vchode kontrolovať. Na zadnú stranu vstupenky napíšte svoje meno a telefónne číslo. Prosíme, aby sme sa vystriedali, a dali možnosť aj iným zúčastniť sa slávenia. Ešte pripomíname, že školská sv. omša je rezervovaná iba pre deti. Modlime sa za pokoj do našich sŕdc, aby sme v tejto ťažkej dobe, v ktorej žijeme, boli soľou zeme a svetlom sveta.

Misijná nedeľa: Dnešnú nedeľu slávime ako misijnú a pri dnešných sv. omšiach bude aj zbierka na misie. Misijné projekty môžete aj podporiť kúpou misijnej čokoládky, ktorú budú dobrovoľníci ponúkať vzadu v kostole.

Stretnutie rodičov: Pozývame rodičov našich tretiakov, ktorí sa pripravujú na slávnosť Prvého sv. prijímania, aby prišli v stredu na organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční po večernej sv. omši v kostole.

Aktivita na mesiac október: V mesiaci október sme pripravili aktivitu "Modli sa a kresli." Je venovaná deťom a ich rodičom, starým rodičom...Pri Lurdskej kaplnke v našom kostole je stojan s obrázkom Panny Márie. Sú tam aj malé obrázky s jednotlivými tajomstvami posvätného ruženca. Nevymaľovaný obrázok si vezmite domov, pomodlite sa s deťmi príslušný desiatok alebo aj celý ruženec, nechajte deti vymaľovať obrázok znázorňujúci tajomstvo ruženca a prineste ho späť do kostola k Panne Márii. Na plagát môžete písať svoje prosby, vďaky venované našej nebeskej Matke Márii. 31. októbra v nedeľu na detskej sv. omši tieto prosby a vďaky ponesieme ako obetný dar Pánovi a sv. omša bude obetovaná za všetkých, ktorí sa aktivity zúčastnia.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc (nočné spovedanie) od 20:00 hod. do 22:00 hod.

Birmovka:
V mesiaci október sa uskutoční prihlasovanie na birmovku, prihlášku si môžete vziať v sakristii. Vyplnené prihlášky odovzdajte do konca októbra v sakristii. Prihlasovať sa môžu žiaci deviateho ročníka a starší.

Sviečka za nenarodené deti: Nakoľko sa nám blížia dušičkové sviatky, v Lurdskej kaplnke si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti. Cena za kus je 1 euro. Výťažok poputuje na projekty, ktoré súvisia s ochranou života nenarodených detí.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 22 a za milodar 150 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 23. (novostavby v Cupli, bytovky poza školu).

Zmena času: O týždeň, v noci z 30. na 31. októbra sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 stredoeurópskeho času.