Oznamy, 31.10.2021

 COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v treťom stupni ohrozenia (čierna), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V čiernej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime OTP (max.1 osoba na 15 m2, pre náš kostol to znamená 26 ľudí). V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), v nedeľu ráno o 7.05 pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), sv. omša o 8:30 bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí). Keby sme chceli organizovať nedeľnú sv. omšu pre základ (neočkovaní), do vnútra kostola by mohla ísť iba jedna osoba na 25 m2 t. j. 15 ľudí. Mnoho veriacich by nemalo možnosť prísť, preto sme sa rozhodli, že o 10.00 nebude slávená sv. omša, ale budeme v kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorí budú chcieť (aj neočkovaní). Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase o 10.00, 10.15,10.30,10.45. Spoločne s kňazom sa pomodlíme Otče náš, prijmeme Eucharistiu a v pokoji sa rozídeme. Prosíme, aby ste využili túto možnosť a neprestali chodiť k sv. prijímaniu. Pripomíname, že veriaci nemá hriech, ak nie je možné zúčastniť sa v nedeľu osobne sv. omše pre opatrenia a okolnosti, v ktorých žijeme. Organizovať sv. omšu v amfiteátri nie je možné, nakoľko hromadné akcie sú zakázané. Stále sme povinní viesť zoznam účastníkov. V predsieni kostola bude krabica, do ktorej hodíte lístok s vašim menom a telefónnym číslom. Lístky sa budú archivovať 14 dní. V kostole je povinný respirátor. Prosíme všetkých o zodpovednosť a vzájomnú ohľaduplnosť a o dodržiavanie odporúčaní epidemiológov. Pokiaľ máte príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, teplota, nádcha), prosíme, aby ste ostali doma. Čo sa týka možnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu, v predsieni kostola budú tri krabičky s termínmi nedeľnej sv. omše, môžete si vziať lístok na danú sv. omšu a ten vám bude slúžiť ako vstupenka, ktorá sa bude pri vchode kontrolovať. Na zadnú stranu vstupenky napíšte svoje meno a telefónne číslo. Prosíme, aby sme sa vystriedali, a dali možnosť aj iným zúčastniť sa slávenia. Ešte pripomíname, že školská sv. omša je rezervovaná iba pre deti. Modlime sa za pokoj do našich sŕdc, aby sme v tejto ťažkej dobe, v ktorej žijeme, boli soľou zeme a svetlom sveta.

Pobožnosť na cintoríne: Na slávnosť Všetkých svätých budeme mať dušičkovú pobožnosť na oboch cintorínoch o 15.00.

Odpustky: Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým, alebo potom); sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť.

Prvá sobota: Pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, ktorej bude predsedať kňaz a ktorá začne o 6:25 hod.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa je prvá v mesiaci a bude aj prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc (nočné spovedanie) od 20:00 hod. do 22:00 hod.

Brigáda: Pozývame mladých zo spoločenstva Horizont na sobotnú brigádu, pri ktorej budeme maľovať pastoračnú miestnosť, ktorú zriadime v budove cirkevnej školy. Miestnosť bude slúžiť na rôzne pastoračné aktivity farnosti. Stretneme sa o 9:00 hod. pred budovou školy oproti fare.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 23 a za milodar 160 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 24 (Od Petřka, od Krupeľa).