Pán dekan Peter Černo
Pán je môj pastier, nič mi nechýba:

pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,

dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

     (Žalm 23)Drahí farníci,
počas týchto dní navštevujeme cintoríny a modlíme sa za duše našich drahých príbuzných. Vo farskom archíve som našiel zaujímavé, historické fotky pána dekana Petra Černa, ktorý pôsobil na Skalitom dlhé roky a sprevádzal mnohých svojou kňazskou službou. Pamätajme počas týchto dní v modlitbe aj na kňazov, ktorí už odpočívajú v pokoji a venujme im modlitbu a tichú spomienku.