LOCKDOWN NA SLOVENSKU
V dôsledku prudkého šírenia pandémie so snahou zabrániť kolapsu nemocníc platí na Slovensku od 25. 11. 2021 opäť núdzový stav a s ním spojený aj zákaz vychádzania. Z tohto dôvodu bude dočasne pozastavené verejné slávenie svätých omší.

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis udeľuje veriacim katolíkom, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).

Povolená je iba individuálna pastorácia. V rámci nej bude v našom kostole možnosť individuálne pristúpiť v nedeľu k svätému prijímaniu v čase od 08:00 do 10:00 hodiny. O ďalších zmenách vás budeme priebežne informovať. 

Prosíme všetkých o zodpovednosť aj o vzájomnú modlitbu.