Oznamy, 14.11.2021COVID-19: Verejné slávenie bohoslužieb pre okresy v treťom stupni ohrozenia (čierna), v ktorom sa nachádza aj Čadca, sa riadi usmerneniami covid semaforu. V čiernej farbe sme nariadeniami povinní organizovať sv. omše v upravenom režime. Počas týždňa budú bývať sv. omše v režime OTP (max.1 osoba na 15 m2, pre náš kostol to znamená 26 ľudí). V nedeľu budú bývať sv. omše nasledovne: sobotná večerná sv. omša bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), v nedeľu ráno o 7.05 pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí), sv. omša o 8:30 bude pre režim plne zaočkovaní (max. 100 ľudí). Keby sme chceli organizovať nedeľnú sv. omšu pre základ (neočkovaní), do vnútra kostola by mohla ísť iba jedna osoba na 25 m2 t. j. 15 ľudí. Mnoho veriacich by nemalo možnosť prísť, preto sme sa rozhodli, že o 10.00 nebude slávená sv. omša, ale budeme v kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorí budú chcieť (aj neočkovaní). Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase o 10.00, 10.15,10.30,10.45. Spoločne s kňazom sa pomodlíme Otče náš, prijmeme Eucharistiu a v pokoji sa rozídeme. Prosíme, aby ste využili túto možnosť a neprestali chodiť k sv. prijímaniu. Pripomíname, že veriaci nemá hriech, ak nie je možné zúčastniť sa v nedeľu osobne sv. omše pre opatrenia a okolnosti, v ktorých žijeme. Organizovať sv. omšu v amfiteátri nie je možné, nakoľko hromadné akcie sú zakázané. Stále sme povinní viesť zoznam účastníkov. V predsieni kostola bude krabica, do ktorej hodíte lístok s vašim menom a telefónnym číslom. Lístky sa budú archivovať 14 dní. V kostole je povinný respirátor. Prosíme všetkých o zodpovednosť a vzájomnú ohľaduplnosť a o dodržiavanie odporúčaní epidemiológov. Pokiaľ máte príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, teplota, nádcha), prosíme, aby ste ostali doma. Čo sa týka možnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu, v predsieni kostola budú tri krabičky s termínmi nedeľnej sv. omše, môžete si vziať lístok na danú sv. omšu a ten vám bude slúžiť ako vstupenka, ktorá sa bude pri vchode kontrolovať. Na zadnú stranu vstupenky napíšte svoje meno a telefónne číslo. Prosíme, aby sme sa vystriedali, a dali možnosť aj iným zúčastniť sa slávenia. Ešte pripomíname, že školská sv. omša je rezervovaná iba pre deti. Modlime sa za pokoj do našich sŕdc, aby sme v tejto ťažkej dobe, v ktorej žijeme, boli soľou zeme a svetlom sveta.

Svetový deň chudobných: Pri príležitosti 5. svetového dňa chudobných (14.11.) a sviatku sv. Martina Diecézna charita Žilina prináša do Žilinskej diecézy symbolické platidlo Hlinený dukát. Hlinený dukát si môžete zakúpiť v zariadeniach Charity alebo v automatoch v Žiline, Čadci a Martine. Darovaním dukátu núdznemu mu pomôžete zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie... prípadne potravinový balíček v zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Podporte projekt Hlinený dukát cez www.charitaza.sk , pomôžete spolu s nami chudobným, ktorí sú okolo nás.

Misijné združenie Ducha Svätého: V pondelok po sv. omši bude stretnutie členov misijného združenia Ducha Svätého na spoločných modlitbách.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc (nočné spovedanie) od 20:00 hod. do 22:00 hod.

Oprava organa: V utorok sa začali rekonštrukčné práce a údržba hracieho stola organa. Práce zabezpečuje organová dielňa Františka Kutálka. Dočasne bude liturgia sprevádzaná hrou na klávesoch.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 25 a za milodar 50 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 26. (Fuckov potok, od Šimurdov).