Oznamy, 21. 11. 2021


Modlitba zasvätenia: Vo všetkých farských kostoloch sa dnes pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. My tak urobíme po svätých omšiach. Pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

COVID-19:
Od pondelka, 22.11.2021 je platný nový covid automat, ktorý sa týka aj slávenia bohoslužieb. V čiernej farbe, v ktorej sa nachádza aj náš okres Čadca, je možné zúčastniť sa svätej omše v režime plne zaočkovaní, v maximálnom počte 50 ľudí. Preto sa nám nedeľné sväté omše, aj v sobotu večer, znížia na počet 50. V týždni budú sväté omše pre režim OP tiež s maximálnym počtom 50 ľudí. Neočkovaní môžu požiadať o individuálnu službu. V predsieni sú lístky na nedeľné sväté omše, ktoré slúžia ako vstupenka, ktorá sa bude pri vchode kontrolovať. Na zadnú stranu vstupenky napíšte svoje meno a telefónne číslo. Prosíme, aby ste sa vystriedali. V kostole je povinný respirátor. Počas svätých omší od pondelka sa nebude spievať. Aj naďalej platí, že v nedeľu o 10.00 nebude slávená sv. omša, ale budeme v kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorí budú chcieť. Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase o 10.00, 10.15,10.30,10.45.

KBS k očkovaniu: Vzhľadom na rastúci počet nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov biskupi Slovenska vyzývajú k odvahe dať sa zaočkovať: „Očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu... Naberme preto odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším a k ohrozeným... Povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.“

Zbierka na charitu: Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. Na plagátoch a na stránke www.charitaza.sk nájdete potrebné informácie aj o darovaní Hlineného dukátu, či potravinovej tesco zbierky.

Požehnanie adventných vencov: Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie a nový cirkevný rok. Pri svätých omšiach požehnáme adventné vence a sviece.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc (nočné spovedanie) od 20:00 hod. do 22:00 hod.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 26 a za milodar 100 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 1. (u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou).