Oznamy, 28.11.2021


Liturgický kalendár:
  • Utorok: sv. Ondreja, apoštola, sviatok
  • Piatok: sv. Františka Xaverského, kňaza, prvý piatok v mesiaci

COVID-19: V dôsledku prudkého šírenia pandémie, so snahou zabrániť kolapsu nemocníc, platí na Slovensku od 25. 11. 2021 opäť núdzový stav a s ním spojený aj zákaz vychádzania. Z tohto dôvodu je dočasne pozastavené verejné slávenie svätých omší.

Farská kancelária: Počas lockdownu si svoje záležitosti vybavíte iba telefonicky alebo emailom. 

Svätá omša: Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis udeľuje veriacim katolíkom, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247). Svätú omšu budeme sláviť v našom kostole každý deň iba súkromne, teda bez účasti ostatných veriacich. V nedeľu o 10:00 bude počas lockdownu svätá omša z nášho kostola streamovaná.

Individuálna pastorácia: V rámci aktuálnych opatrení je povolená iba individuálna pastorácia. Každú nedeľu v čase od 08:00 do 09:30 bude možnosť v kostole pristúpiť k svätému prijímaniu. Prosíme však, aby ste sa po svätom prijímaní v kostole nezdržiavali, nakoľko nemôže byť vo vnútri viac ako 6 osôb, aby teda mali možnosť prijať Eucharistiu aj ostatní, ktorí budú chcieť prísť, a aby sme tiež boli zodpovední pri dodržiavaní pandemických opatrení.

Svätá spoveď: V rámci individuálnej pastorácie bude tiež možnosť pristúpiť k svätej spovedi, na ktorú sa však treba vopred prihlásiť cez internetovú stránku našej farnosti. Spovedať sa bude v stredu od 15:00 – 17:00, a v piatok doobeda od 09:00 do 11:00 a popoludní od 15:00 do 17:00.

Celodenná adorácia: V stredu od 08:00 bude celodenná adorácia k individuálnej a súkromnej modlitbe. 

Nikodémova noc: V stredu od 20:00 do 22:00 bude taktiež Nikodémova noc (nočné spovedanie), na ktoré sa nebude treba prihlasovať cez internet, avšak prosíme, aby do kostola nevstupoval väčší počet ľudí, ako je povolené.

Zbierka na charitu: Na dnešnú nedeľu bola vyhlásená Zbierka na Charitu. Diecézna charita Žilina potrebuje v tomto čase zatvorených kostolov našu pomoc. Prosíme o vašu štedrosť. Keďže sa nemôže konať zbierka v kostole, je možné poslať svoj dar na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111. Alebo sa dá vybrať si inú možnosť podpory, na plagáte sú viaceré spôsoby / šek, QR kód, odovzdanie kňazovi... Za každý váš milodar úprimné Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 1 a za milodar 100 eur.

Adventné aktivity: Počas adventu sa môžu rodiny s deťmi zapojiť so dvoch aktivít: Adventné včielky a Rodinná adventná taštička. Aktivity sú príležitosťou nájsť si čas pre Ježiša, rodinu, modlitbu či pomoc druhým. Všetky potrebné informácie ohľadom týchto aktivít nájdete na farskej stránke.

Advent je časom nábožného a radostného očakávania. Aj napriek aktuálnym obmedzeniam, využívajme tie prostriedky, ktoré máme, na to, aby sme toto obdobie prežili v radosti a Božej milosti.