Rodinná adventná taštička

 


Charakteristika: Adventné obdobie je veľmi vzácne. Všetci sme pozvaní pripraviť si v prvom rade svoje srdce na narodenia Ježiša. Rodinná adventná taštička je určená pre rodiny s deťmi. Adventná aktivita ponúka námety, ako si nájsť čas na Pána Ježiša, na svoju rodinu, modlitbu aj na pomoc druhým. Ústrednú úlohu zohráva biela svieca, ktorú si deti počas celého adventného obdobia pripravujú a v závere má byť symbolom Krista, ktorý prišiel medzi nás ako Svetlo sveta.

Pomôcky: Taštička, adventný kalendár s úlohami, biblické verše na každý deň, kocka, obálka s listom, biela svieca, darčeková krabička

Všetko potrebné na túto aktivitu sa dá získať na:

https://drive.google.com/file/d/13xVhCowV3YQEYdnQqduVkTwX_bDLc0z-/view?usp=sharing