2. adventná nedeľa

COVID-19: Od 25. 11. 2021 platí opäť núdzový stav a s ním spojený aj zákaz vychádzania. Z tohto dôvodu je dočasne pozastavené verejné slávenie svätých omší.

Svätá omša: Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis udeľuje veriacim katolíkom, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247). Svätú omšu budeme sláviť v našom kostole každý deň iba súkromne, teda bez účasti ostatných veriacich. V nedeľu o 10:00 bude počas lockdownu svätá omša z nášho kostola streamovaná.

Individuálna pastorácia: V rámci aktuálnych opatrení je povolená iba individuálna pastorácia. Každú nedeľu v čase od 08:00 do 09:30 bude možnosť v kostole pristúpiť k svätému prijímaniu. Prosíme však, aby ste sa po svätom prijímaní v kostole nezdržiavali, nakoľko nemôže byť vo vnútri viac ako 6 osôb, aby teda mali možnosť prijať Eucharistiu aj ostatní, ktorí budú chcieť prísť.

Svätá spoveď: V rámci individuálnej pastorácie bude tiež možnosť pristúpiť k svätej spovedi, na ktorú sa však treba vopred prihlásiť cez internetovú stránku našej farnosti. Spovedať sa bude v stredu od 15:00 – 17:00, a v piatok doobeda od 09:00 do 11:00 a popoludní od 15:00 do 17:00.

Spovedanie chorých po domoch: Súčasná zlá epidemiologická situácia nám žiaľ neumožní navštíviť po domoch chorých. V súčasnej situácii nemôžeme chodiť z domu do domu a riskovať prenos infekcie na tých najzraniteľnejších. Chorým odporúčame vzbudiť si dokonalú ľútosť a rozjímať často o Božom milosrdenstve. V prípade nebezpečenstva smrti neváhajte volať kňaza a to aj v prípade, že je chorý pozitívny. Na farskom úrade máme k dispozícii ochranné obleky a umierajúcemu vyslúžime sviatosti.

Nikodémova noc: V stredu od 20:00 do 22:00 bude taktiež Nikodémova noc (nočné spovedanie), na ktoré sa nebude treba prihlasovať cez internet, avšak prosíme, aby do kostola nevstupoval väčší počet ľudí, ako je povolené.

Adventné aktivity: Počas adventu sa môžu rodiny s deťmi zapojiť so dvoch aktivít: Adventné včielky a Rodinná adventná taštička. Aktivity sú príležitosťou nájsť si čas pre Ježiša, rodinu, modlitbu či pomoc druhým. Všetky potrebné informácie ohľadom týchto aktivít nájdete na farskej stránke.

Upratovanie: Ďakujeme za upratovanie skupine č.2 a za milodar 100 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 3 (od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse).