3. adventná nedeľa, 12.12.2021


 COVID-19: Od piatka 10.12.2021 došlo k miernemu uvoľneniu opatrení. Sv. omše slúžime v režime OP (očkovaní a prekonaní) s maximálnou kapacitou 30 osôb. Počas týždňa nebude potrebné prihlasovanie, nakoľko účasť veriacich býva nižšia. Na nedeľné sv. omše budeme pozývať veriacich podľa pľacov, ako sú zaradené v zozname upratovacích skupín. Prosíme veriacich, ktorí sa chcú danej sv. omše zúčastniť, aby sa nahlásili vedúcej upratovacej skupiny, aby sa dodržalo číslo 30 veriacich. Na štvrtú adventnú nedeľu pozývame:
Sobota 18.12. o 19:25 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.1 (u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou).
Nedeľa 19.12.2021 o 07:05 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.26 (Fuckov potok, od Šimurdov).
Nedeľa 19.12.2021 o 10:00 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.13 (od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka). Táto sv. omša bude streamovaná cez kanál youtube.

Rozdávanie sv. prijímania: Všetkým, ktorí máju záujem a túžbu prijať Pána, budeme individuálne rozdávať Eucharistiu každú nedeľu v čase od 8:00 do 9:30.

Spoveď pred Vianocami: Od pondelka začíname spovedať pred Vianocami. Spovedať budeme každý deň večer od 18:00 do 19:00. Spovedať budeme obaja kňazi. Prosíme, aby ste priebežne prichádzali a nenechávali si sv. spoveď na poslednú chvíľu. Spovedať budeme aj pol hodinu pred sv. omšami, ako sme zvyknutí. Pre zlú epidemiologickú situáciu nebudeme navštevovať chorých po domoch. Navštívime ich hneď, ako to situácia dovolí. V prípade nebezpečenstva smrti nás neváhajte kontaktovať.

Streda: V stredu nebude celodenná adorácia nakoľko bude prebiehať od stredy do piatka ladenie organa. Nikodémovu noc dočasne presunieme na čas od 18:00 do 20:00 kvôli zákazu vychádzania od 20:00.

Zbierka na charitu: Keďže adventná zbierka na charitu bola naplánovaná počas nedele, keď boli verejné bohoslužby zakázané, a teda aj priestor na obetovanie milodaru na tento účel bol obmedzený, otec biskup prosí, aby sme ju uskutočnili na budúcu nedeľu.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 3 a za milodar 100 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 4. (od Kravjory, od Labasa, Kolónia).

Poďakovanie: V mene celej farnosti chcem poďakovať pani Agnese Tomicovej, ktorá sa takmer 20 rokov starala o kaplnku na Kudlove. Nech jej Pán v hojnosti odmení jej obetavú službu. Novým správcom kaplnky sa stal pán kostolník Pavol Tatarka.