Časopis Gorazd


 


Milí farníci,

naši bohoslovci, ktorí sa pripravujú na kňazstvo v Kňazskom seminári v Nitre, vydávajú vlastný bohoslovecký časopis s názvom Gorazd. V časopise sa dozviete zaujímavosti zo života bohoslovcov, zaujímavé články z duchovného života a rozhovory s novoprijatými kandidátmi na kňazstvo. Časopis si môžete vziať vzadu v kostole za cenu 40 centov, ktoré poputujú na potreby seminára. Zároveň Vás prosíme o modlitby za nich a za nové kňazské povolania.